18 YAŞINDAN KÜÇÜKKEN İŞLENEN SUÇ HAKKINDA VERİLEN HAGB KARARI, SÖZLEŞME FESHİNE YA DA GÜVENLİK SORUŞTURMASININ OLUMSUZ SONUÇLANDIRILMASINA NEDEN OLUR MU?

Çocukların yargılanmasındaki amaç, suçun işlenmesinin önlenmesi veya mağdurun haklarının korunması değil, çocuğun içinde bulunduğu ortamdan çıkarılıp korunması, suç işlemeyi bir yaşam biçimi haline getirmesinin önlenmesi yani çocuğun iyileştirilmesidir. İşte bu nedenle çocuklara(18 yaşından küçüklere) verilecek cezalarda TCK Madde 53 uygulama alanı bulmaz. Yani çocuk hakkında hak yoksunluğu(belli bir kamu hizmetini yapmaktan yoksun bırakılma) kararı verilememektedir.

Belli bir kamu hizmetini yapmaktan yasaklanmayan çocuklar(18 yaşından küçükler) hakkında, 18 yaşından küçükken işlenen herhangi bir suça ait kaydın idari makamlara bildirilmesi hukuka aykırıdır. İdareler bu kayıtlara ulaşmaya yetkili olmadıkları gibi, bu kayıtlar nedeniyle bir idari işlem tesis etmeleri de mümkün değildir. Yani bu kayıtlara dayanılarak, sözleşme feshi işlemi ya da güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlandırılması mümkün değildir. Bu konuda tarafımızca takip edilen bir dosyada verilen emsal karar şu şekildedir;

‘’Uyuşmazlıkta, davacının on sekiz yaşından küçükken işlediği ileri sürülen fiilleri nedeniyle yapılan yargılama neticesinde verilen davacının mahkumiyetine ilişkin kaydın temin edilmesi suretiyle ve bu kayıt esas alınarak davacının sözleşmesinin feshedildiği anlaşılmaktadır. Bu durumda Anayasa Mahkemesi’nin yukarıda belirtilen kararında yer aldığı üzere kişinin on sekiz yaşından önce işlediği fiiller nedeniyle hakkındaki adli sicil ve kayıtların ancak soruşturma ve kovuşturma kapsamında değerlendirilmek üzere Cumhuriyet başsavcılıkları, hakim veya mahkemelerce istenebileceği yolundaki kanuni düzenleme karşısında, davalı idarece bu Kanun hükmüne aykırı olarak ve Anayasa’nın 20. maddesinde yer alan özel hayata saygı hakkı ihlal edilerek elde edilen adli kayıtlara dayanılarak tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.’’ (İzmir 5.İdare Mahkemesi, 14.04.2022 Tarihli Kararı)

Av.Meryem KILIÇ

Av.Yalçın TORUN 

Av.Semih Ali GÜLER

 

Tel:0312 432 56 78 – 0505 621 99 92

 

 

 

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir