Adalet Bakanlığı tarafından çalışmaları tamamlanan 7. yargı paketinin maddeleri belli oldu. Meclis’e gelmesi beklenen 7. Yargı Paketi Resmi Gazete’de yayınlandıktan sonra yürürlüğe girecek.

 1. Yargı paketi ile getirilecek olan yenilikler aşağıda sunulmuştur.
 2. Ticari davalar ve iş sözleşmesinden kaynaklanan uyuşmazlıklar bakımından, itirazın iptali, menfi tespit ve istirdat davaları zorunlu arabuluculuk kapsamına alınacak.
 3. Kira, ortaklığın giderilmesi, kat mülkiyeti ve komşu hakkıyla ilgili uyuşmazlıklar dava şartı olarak arabuluculuk kapsamına alınacak. (ilamsız icra yoluyla tahliye hariç)
 4. Taşınmaz devri ve taşınmaz üzerine sınırlı ayni hak konulması uyuşmazlıkları ihtiyari arabuluculuk kapsamına alınacak.
 5. Ticari uyuşmazlıklarda arabulucu anlaşma belgelerinin ilam niteliğinde olması için asillerin imzası şartı kaldırılacak. Taraf avukatları ve arabulucunun imzası, anlaşma belgesinin ilam niteliğinde olması için yeterli olacak.
 6. 20 yıl avukatlık mesleğini icra edenlere arabuluculuk sınavı başarısı zorunluluğu kaldırılacak.
 7. Avukat büro kurma giderleri ile ilgili finansman desteği sağlanmasına ilişkin Adalet Bakanlığı görev alacak.
 8. Avukatların ilk 5 yılında baro keseneği ödememesi Avukatlık Kanunu’na eklenecek.
 9. 8. Konut haczi hakim onayına ile gerçekleşecek. İcra müdürünün verdiği haciz kararının ancak “hakim onayından geçtikten sonra” yerine getirilebilmesi sağlanacak. Ayrıca, aile bireylerine ait ibadete özgü veya kişisel eşyalar ile ailenin ortak kullanımına hizmet eden tüm ev eşyaları, haczi caiz olmayan mallar arasına alınacak. Evde ailenin ortak kullanımındaki buzdolabı, çamaşır makinesi, televizyon gibi eşyalar haczedilemeyecek. İcra takibine konu alacağa yetecek miktarı aşacak şekilde (taşkın) haciz yapılması açıkça yasaklanacak. Örneğin borç 100 bin TL ise 100bin TL’lik eşya üzerinde haciz yapılabilecek.
 10. Göçmen kaçakçılığı suçuyla daha etkin mücadele edilebilmesi ve caydırıcılığın sağlanması amacıyla suçun cezasının alt sınırı 3 yıldan 5 yıla çıkarılacak. Göçmen kaçakçılığı suçu, 6136 sayılı Kanun’un ek 12’nci maddesi dahiline alınacak. Böylelikle, “göçmen kaçakçılığı” suçu nedeniyle el konulan araç, gereç ve malzemenin, milli savunma veya iç güvenlik hizmetleriyle doğrudan ilgili olması durumunda bunların Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığına tahsis edilebilmesine imkan sağlanabilecek.
 11. Ticaret Mahkemesinin tek hakimli işlemlerinin sınırı 1 milyon TL’ye çıkarılacak.
 12. İnfaz hakimliği kararlarına karşı itiraz süresi 1 haftadan 2 haftaya çıkarılacak.
 13. Cmk madde 41 eski hale getirme ve CMK madde 268’de belirtilen hâkim veya mahkeme kararına karşı itiraz süreleri 7 günden 2 haftaya çıkarılacak. Tefhim tamamen kaldırılacak.
 14. Kovuşturmaya yer olmadığına dair kararlara itiraz süresi iki hafta olarak değiştirilecek.
 15. HAGB (Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması) kararına karşı esasa da itiraz edilebilecek.
 16. Ceza yargılamasında, istinaf ve temyiz gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içinde yapılacak.
 17. Makul sürede yargılanma hakkının ihlal edildiği ve mahkeme kararlarının geç veya eksik icra edildiği ya da hiç icra edilmediği iddiasıyla Anayasa Mahkemesine yapılmış ve 1/1/2023 tarihi itibarıyla derdest olan bireysel başvuruların Anayasa Mahkemesinin iş yükünün azaltılması amacıyla, Adalet Bakanlığı bünyesindeki Tazminat Komisyonuna aktarılabilmesi ve bu Komisyon tarafından incelenerek bir an evvel çözüme kavuşturulmasına yönelik düzenleme yapılmaktadır.

Av.Meryem KILIÇ

Av.Semih Ali GÜLER

Av.Yalçın TORUN

Tel:0312 432 56 78 – 0505 621 99 92

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir