Yazı

ANAYASA MAHKEMESİ, BAŞVURUCUYA EŞİ VE ÇOCUKLARI İLE HAFTA SONU TELEFONLA GÖRÜŞME HAKKI VERİLMEMESİNİN AİLE HAYATINA SAYGI HAKKINI İHLAL ETTİĞİNE KARAR VERDİ.

Anayasa Mahkemesi, R.T. başvurusunda başvurucunun hafta sonu eşi ve çocukları ile görüşme talebinin gerekçesiz olarak reddedilmesini aile hayatına saygı ilkesinin ihlali olarak kabul etti.

Yazı

ANAYASA MAHKEMESİ, BAŞVURUCU MAHPUSUN ÇOCUĞUNA EN ÜST SINIRDAN UYGULANAN ZİYARET YASAĞININ AİLE HAYATINA SAYGI HAKKINI İHLAL ETTİĞİNE KARAR VERDİ.

Anayasa Mahkemesi, Erdal Şahin Başvurusunda, başvurucuyla açık görüş yapmak için Kuruma gelen çocuğu A.Ş.nin üzerinde dijital bellek bulunması sebebiyle getirilen ziyaret yasağının aile hayatına saygı hakkını ihlal ettiğine karar vermiştir.

Yazı

Aile Konutu Nedir ?  Eşlerin Aile Konutu Üzerindeki Hakları Ve Açabileceği Davalar Nelerdir ?

Aile konutu eşlerin ortak yaşantılarının en önemli malvarlığı değerlerinden biridir. Kişilerin konut ile olan bağlılıkları tüm hukuk sistemlerinde yasal anlamda koruma altına alınmıştır. Sadece eşlerden birinin mülkiyetinde olsa bile, aile bireylerinin aile konutu üzerinde birlikte zilyetlikleri söz konusu olmakta, yani aile konutu tüm aile bireylerince kullanılmaktadır.

Yazı

EXEPTIONAL ACQUISITION OF TURKISH CITIZENSHIP BY FOREIGNERS

Exceptional Acquisition Of Turkish Citizenship By Foreigners This brief  article aims to answer these questions. However, it is important to note that it is useful to get help from experts in this field, which is very technical and difficult. 2. Article 12 of the Turkish Citizenship Law No. 5901 regulates exceptional circumstances for the acquisition of...

Yazı

Boşanma Davalarına İlişkin Mahkeme Kararlarının Tanıma ve Tenfizi

BOŞANMA DAVALARINA İLİŞKİN MAHKEME KARARLARININ TANIMA VE TENFİZİ 2018 verilerine göre evlenmelere bakıldığında; yabancı kadınla evlenme oranı %4,1’dir( 22 bin 743 gelin yabancıdır). Özellikle Alman, Azeri ve Suriyeli kadınlarla çok sık evlilik yapılmıştır. Yabancı erkeklerle evlenme oranı ise %0,7’dir(4 bin 119 damat yabancıdır).Özellikle Alman, Suriyeli ve Avusturyalı erkeklerle evlilik yapılmıştır.Dolayısıyla yabancılarla yapılan evliliklerin boşanma ile...

Yazı

Eşlerden Birinin Tasarruf Yetkisinin Sınırlandırılması

EŞLERDEN BİRİNİN TASARRUF YETKİSİNİN SINIRLANDIRILMASI Türk Medeni kanunu evlilik birliğinin korunması amacıyla, ailenin ekonomik varlığının korunması veya evlilik birliğinden doğan mali bir yükümlülüğünün yerine getirilmesini sağlamak için eşlerden birinin talebi ile diğer eşin tasarruf yetkisinin hakim kararıyla sınırlandırabileceğini öngörmüştür.Bu önlem, boşanma davasına bağlı olarak talep edilen bir önlem değildir. Zira bu önlemde esas amaç evlilik...

Yazı

Evlilik Sürecinde Uygulanan Mal Rejimi ile Boşanma, Ölüm vb. Nedenlerle Mal Rejiminin Tasfiyesi Sonrasında Eşlere Düşecek Paylar

EVLİLİK SÜRECİNDE UYGULANAN MAL REJİMİ İLE BOŞANMA ÖLÜM VB.NEDENLERLE MAL REJİMİNİN TASFİYESİ SONRASINDA EŞLERE DÜŞECEK PAYLAR Mal Rejimleri – Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi Aile hukukumuzda edinilmiş mallara katılma, paylaşmalı mal ayrılığı, mal ortaklığı rejimleri olmak üzere üç ayrı mal rejimi bulunmaktadır. Eşler sözleşme ile istedikleri mal rejimini seçebilirler. Evlilikte eşler ayrı bir mal rejimi sözleşmesi...

Yazı

Türk Hukukunda Boşanma ve Sebepleri

TÜRK HUKUKUNDA BOŞANMA VE SEBEPLERİ Boşanma davası eşlerden birinin, evlilik birliğini sonlandırmak amacıyla diğer eşe karşıaçtığı davayı ifade eder. Günümüzde genç veya yaşlı fark etmeksizin her yaş grubunda boşanma davası sayısında büyük bir artış yaşanmaktadır. TÜİK verilerine göre son 10 yılda boşanma davaları %28 artış göstermiştir. Dolayısıyla son dönemlerde eşlerin sık sık başvurduğu boşanma davasında,...

  • 1
  • 2