Yazı

Arabuluculuk Sistemi Kat Malikleri/Kiracı veya Site Sakinleri Arasındaki Uyuşmazlıkların Çözümünde Etkili Olabilecek mi?

Ülkemizde şehir ve ilçe merkezlerinde yaşayanların oranı TUİK verilerine göre 2022 yılı için % 93.4 tür.  Şehir  ve ilçe merkezlerinde yaşayan nüfusun büyük bölümü ise çok katlı binalarda veya bir çok binadan veya bağımsız bölümden oluşan sitelerde yaşamakta veya çalışmaktadırlar.

Yazı

Kat Mülkiyeti Kanunu ve Uygulaması

Kat Mülkiyeti Kanunu ve Uygulaması 1.Giriş Aşağıda 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununda geçen temel kavramlara ilişkin tanımlar,kat mülkiyetinin kurulması, kat maliklerinin hakları , kat maliklerinin borçları,anagayrımenku-lün yönetimi, yöneticinin atanması , yöneticinin sorumlulukları,yöneticinin hakları ve hakimin müdahalesinin istenebileceği haller açıklanmıştır. 2. Tanımlar Kat mülkiyetine konu olan gayrimenkulun bütününe (Anagayrimenkul);Yalnız esas yapı kısmına (Anayapı)Anagayrimenkulun ayrı ayrı ve...