FİRAR SUÇLARINDA  DAVA  ZAMANAŞIMI SÜRESİ VE BAŞLANGICI

Firar suçlarında zamanaşımı süresi  Türk Ceza Kanunu Hükümlerine göre belirlenecektir.  Firar suçlarında zamanaşımı süresinin Askeri Ceza Kanununa göre belirleneceğine ilişkin As. Cez K. 49/1. Fıkrasındaki düzenleme Anayasa Mahkemesinin 2013/ 48 K sayılı kararı ile  iptal edilmiştir.  Firar suçuna yönelik dava zamanaşımı süresi   5237 sayılı TCK ‘nun 66. Maddesi gereği  8 yıl en fazla 4 yıl daha uzayarak 12 yıl,  Haziran 2006 tarihi öncesinde  başlayan firar suçları için    765 Sayılı  Türk Ceza Kanunu 102 ve 104. Maddeleri gereği  5 sene ve en fazla 7.5 sene olarak düzenlenmiştir.   Firar suçu mütemadi bir suç olduğu için sürenin başlangıç tarihi önem kazanmaktadır.  Yükümlü er ve erbaşlar için bu sürenin başlangıç tarihi askerlik çağının sonu olan  41 yaşına girdiği sene 1  Ocak tarihinden itibaren başlayacak, eğer askerliğe elverişli değildir raporu mevcut ise bu raporun kesinleştiği tarihten itibaren başlayacaktır. Subay Astsubay ve diğer personel için ise   askeri yükümlülüklerinin bittiği tarihten itibaren hesaplanması gerekecektir. Bu durumda  sözleşmeli personelin sözleşmesinin feshedildiği, TSK’dan ayırma disiplin cezası verilen personel için bu cezanın kesinleştiği, diğer personel için ise rütbe bekleme ve yaş haddi  ve mecburi hizmet süreleri dikkate alınarak dava zamanaşımı süresinin başlangıcı  hesaplanacaktır.

                                                                                               Av. Yalçın TORUN

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir