FİRAR SUÇLARINDA DAVA ZAMANAŞIMI’NA İLİŞKİN ASKERİ YARGITAY DAİRELER KURULU’NUN 18.10.2012/ 90-110 SAYILI KARARI

(ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN 765 SAYILI ESKİ TCK ZMANINDA İŞLENEN FİRAR SUÇLARI İÇİN EN FAZLA 7.5 YIL, YENİ TCK ZAMANINDA İŞLENEN FİRAR SUÇLARI İÇİN 12 YIL OLACAĞINA İLİŞKİN KARARI)

 1. KONUYA İLİŞKİN MEVZUAT
  ASKERİ CEZA KANUNUNUN DAVA VE CEZA ZAMANAŞIMINA İLİŞKİN 49. MADDESİ
  Madde 49 – (Değişik madde: 11.12.1935 – 2862 S.K./4. md.)
  Aşağıdaki fıkralarda yazılı hükümler mahfuz olmak üzere askeri suçlarda dava ve cezanın düşmesi hususlarında Türk Ceza Kanununun birinci kitabının 9 uncu babı hükümleri tatbik olunur.
  A) (İptal fıkra: Anayasa Mah. 28.03.2013 tarih ve E. 2012/143, K. 2013/48)() B) Hıyanet cürümlerile maznun ve mahkum olanlar hakkıda müruru zaman yoktur. C – (Ek fıkra: 14.06.1989 – 3574 S.K./1. md.) Sırf askeri suçlarda Türk Ceza Kanununun 119 uncu maddesi hükümleri uygulanmaz. TÜRK CEZA KANUNUN DAVA ZAMANAŞIMINA İLİŞKİN 66. MADDESİ Madde 66 – (1) Kanunda başka türlü yazılmış olan haller dışında kamu davası;()
  a) ………………….
  e) Beş yıldan fazla olmamak üzere hapis veya adli para cezasını gerektiren suçlarda
  sekiz yıl, geçmesiyle düşer.
  DAVA ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN DURMASI VEYA KESİLMESİ
  Madde 67 ……………..
  (2) Bir suçla ilgili olarak;
  a) Şüpheli veya sanıklardan birinin savcı huzurunda ifadesinin alınması veya sorguya
  çekilmesi, b) Şüpheli veya sanıklardan biri hakkında tutuklama kararının verilmesi c) Suçla ilgili olarak iddianame düzenlenmesi, d) Sanıklardan bir kısmı hakkında da olsa, mahkumiyet kararı verilmesi, Halinde, dava zamanaşımı kesilir. (3) ………………………(4) Kesilme halinde, zamanaşımı süresi ilgili suça ilişkin olarak Kanunda belirlenen sürenin en fazla yarısına kadar uzar.

 1. NETİCE
  Yukarıda açıklanan mevzuat hükümleri dikkate alındığında zamanaşımı süresi firar suçuna
  ilişkin 7 günlük süre tamamlandıktan sonra 765 sayılı Türk Ceza Kanunu dönemindeki suçlar için
  azami 7.5 yıl, Yeni TCK Dönemindeki suçlar için 12 yıl olacaktır. Eskiden Anayasa Mah. 28.03.2013
  tarih ve E. 2012/143, K. 2013/48 sayılı kararından önce askeri mükellefiyetlerin bitmesinden
  sonra başlayordu, yani askerlik çağı sonrası başlıyordu. Artık bu düzenleme geçerli değildir.

Av. Yalçın TORUN

UYARI
Web sitemizde yayımlanan yukarıdaki yazılı metnin, eser sahipliği hakları Av.Yalçın TORUN’a aittir. Bu yazılı metin hak sahipliğinin tespiti amacıyla zaman içerikli elektronik imza ile muhafaza edilmektedir. Sitemizdeki yazılı metinler avukat meslektaşlarımız tarafından dilekçelerinde serbestçe kullanılabilir, fakat metinlerin tamamının, bir kısmının veya özetinin atıf yapılmaksızın başka web sitelerinde yayınlanmasına iznimiz yoktur.

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir