Gayrimenkul Hukuku

Torun Hukuk Bürosu, hukuki uyuşmazlıkların çözümünde; başlangıçta alternatif çözüm yöntemlerine de başvurarak, etik ilkelerden sapmaksızın, müvekkilleriyle güven ilişkisi içerisinde, Anayasa ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesince kabul edilen ve korunan mülkiyet hakkının öneminin bilinciyle, toplumun hemen her bireyini ilgilendiren bu alanda, uyuşmazlıkları uzmanlık ve tecrübeyle talep edilen sonuca ulaşabilmek için avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermektedir.

 • Gayrimenkul Hukuku Hizmetleri:
 • Gayrimenkul alım satım sözleşmelerinin düzenlenmesi
 • Kamulaştırma davalarının takibi
 • Tapu davalarının takibi
 • İstihkak davalarının takibi
 • Ecrimisil davalarının takibi
 • Yabancıların mülk edinmesi hakkında danışmanlık hizmeti
 • Tahliye davaları takibi
 • Ortaklığın giderilmesi davası takibi
 • İstirdat davaları takibi
 • Sınırlı ayni hakların kurulması ve sona erdirilmesi hakkında danışmanlık hizmeti ve dava takibi
 • El atmanın önlenmesi davası takibi

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir