1.Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararı Verilmesinin Şartları

 • Ceza miktarının 2 yılı geçmemesi veya adli para cezasına hükmedilmesi,
 • Daha önce kasıtlı bir suçtan mahkumiyetin bulunmaması,
 • Mağdurun veya kamunun zararının karşılanması,
 • Mahkeme tarafından sanığın yeniden suç işlemeyeceğine yönelik kanaat oluşması,
 • İnkılap kanunlarında belirtilen suçlardan olmaması.

2.Hükmün Açıklamasının Geri Bırakılması Kararının Memuriyete Etkisi

 • Devletin güvenliğine, anayasal düzene karşı işlenen suçlar ile yüz kızartıcı suçlardan verilen HAGB (hükmün açıklanmasının geri bırakılması) kararı memuriyete alınmaya engeldir. Memuriyete alındıktan sonra bu suçlardan dolayı HAGB kararı verilmesi durumunda da memuriyet ile ilişiği kesilir.
 • Yukarıda sayılanlar dışında kalan suçlar açısından verilen HAGB kararı memuriyeti etkilemez.
 • Asker personel için ayrıca firar, amir veya üste taarruz, amire veya üste hakaret, emre itaatsizlikte ısrar, fesat, mukavemet, isyan suçlarından verilen HAGB kararları Türk Silahlı Kuvvetlerinden çıkarılmayı gerektirir.

3.Memuriyete Engel Olan Suçlar

 • Yüz kızartıcı suçlar,
 • Kasten işlenen suçlardan 1 yıl ve üzeri mahkumiyet,
 • Devletin güvenliğine ve anayasal düzene karşı işlenen suçlar.

 

Av.Yalçın TORUN

 

Tel:0312 432 56 78 – 0505 621 99 92

 

 

 

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir