HAKSIZ REKABET

6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda (TTK’da) haksız rekabet konusu m. 54-
63 hükümleri arasında düzenlenmiştir. Kanunda Haksız rekabete ilişkin bu
hükümlerinin amacının, bütün katılanların menfaatine, dürüst ve bozulmamış
rekabetin sağlanması olduğu vurgulanmıştır. Haksız rekabet hükümlerinin bütün
katılanların menfaatine düzenlemesi ile sadece rakipler arasındaki rekabet ile sınırlı
olmadığı, bundan daha geniş bir çıkar grubunun korunmakta olduğu belirtilmiş
olmaktadır. Haksız rekabetin kapsamı “tedarik edenlerle müşteriler arasındaki
ilişkiler” de dahil; rakipler, işletmeler, alıcılar ve tüketiciler dir. TTK m. 54.2
hükmüne göre: “Rakipler arasında veya tedarik edenlerle müşteriler arasındaki
ilişkileri etkileyen aldatıcı veya dürüstlük kuralına diğer şekillerdeki aykırı
davranışlar ile ticari uygulamalar haksız ve hukuka aykırıdır”

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir