Hükmün Açıklanmasının Geri  Bırakılması Düzenlemesinin Anayasa Mahkemesince İptalinin Sonuçları

Anayasa  Mahkemesi   01.06.2023  tarihinde 2022/120E ve  2023/107K sayılı Kararı ile Ceza Muhakemesi Kanunu 231/5 (5)  (6), (7), (8), (9), (10), (11) , (12) ve (13) numaralı fıkralarının iptaline, kararın Resmî Gazete’de yayımlanmasından başlayarak bir yıl sonra yürürlüğe girmesine karar vermiştir. 

0327 Eylül 202328 Eylül 2023

Ceza Muhakemesi Hukukunda Özel Yargılama Usulleri

Ceza Usul Hukukumuzda genel hükümlere göre yargılamanın dışında  yargılamayı hızlandırmak için  iki ayrı özel yargılama usulü ihdas edilmiştir. Bunlar  “Seri Muhakeme Usulü” ve “Basit Yargılama”  usulleridir.

0326 Eylül 202329 Eylül 2023

Arabuluculuk Sistemi Kat Malikleri/Kiracı veya Site Sakinleri Arasındaki Uyuşmazlıkların Çözümünde Etkili Olabilecek mi?

Ülkemizde şehir ve ilçe merkezlerinde yaşayanların oranı TUİK verilerine göre 2022 yılı için % 93.4 tür.  Şehir  ve ilçe merkezlerinde yaşayan nüfusun büyük bölümü ise çok katlı binalarda veya bir çok binadan veya bağımsız bölümden oluşan sitelerde yaşamakta veya çalışmaktadırlar.

0324 Eylül 202324 Eylül 2023

Ceza Muhakemesinde Alternatif Çözüm Yöntemleri (Uzlaştırma, Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi Ve Ön Ödeme)

Özel hukukumuzda mahkemelere taraflarca getirilen uyuşmazlıkların uzun  sürede çözülmesi  uyuşmazlıkların kısa sürede  çözülmesine olanak sağlayan  tahkim ve arabuluculuk gibi  alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinin önemini artırmıştır. 

0322 Eylül 202328 Eylül 2023

Milli Savunma Bakanlığı Sözleşmeli Er Alımı Başvuruları Başladı

Milli Savunma Bakanlığınca;  Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nda istihdam edilmek üzere sözleşmeli er temin edilecektir.

0320 Eylül 202320 Eylül 2023

İklim Değişikliği Kanun Teklifi, Karbon Piyasası, Karbon  Ticareti Ve  Karbon Vergisi

İklim değişikliği, ülke sınırlarını aşan  ve  ülkelerin gelişmişlik düzeyinden bağımsız olarak  en önemli küresel sorunlar arasında yer almaktadır. İklim değişikliğinin gün geçtikçe şiddetini artırdığı ve insanlık için bir tehdit teşkil ettiği bilimsel olarak ortaya konulmaktadır.

0318 Eylül 202318 Eylül 2023

ANAYASA MAHKEMESİ, BAŞVURUCUYA EŞİ VE ÇOCUKLARI İLE HAFTA SONU TELEFONLA GÖRÜŞME HAKKI VERİLMEMESİNİN AİLE HAYATINA SAYGI HAKKINI İHLAL ETTİĞİNE KARAR VERDİ.

Anayasa Mahkemesi, R.T. başvurusunda başvurucunun hafta sonu eşi ve çocukları ile görüşme talebinin gerekçesiz olarak reddedilmesini aile hayatına saygı ilkesinin ihlali olarak kabul etti.

0218 Eylül 202318 Eylül 2023

Jandarma Genel Komutanlığı Sözleşmeli Uzman Erbaş Alımı Başvuruları Başladı

Jandarma Genel Komutanlığına 6.612 jandarma, 2 at bakıcısı, 16 bot serdümeni, 200 sıhhiyeci, 100 muhabere ve 10 havacılık alt branşlarında olmak üzere toplam 6.940 sözleşmeli uzman erbaş (erkek) temin edilecektir.

0318 Eylül 202318 Eylül 2023

ANAYASA MAHKEMESİ, BAŞVURUCU MAHPUSUN ÇOCUĞUNA EN ÜST SINIRDAN UYGULANAN ZİYARET YASAĞININ AİLE HAYATINA SAYGI HAKKINI İHLAL ETTİĞİNE KARAR VERDİ.

Anayasa Mahkemesi, Erdal Şahin Başvurusunda, başvurucuyla açık görüş yapmak için Kuruma gelen çocuğu A.Ş.nin üzerinde dijital bellek bulunması sebebiyle getirilen ziyaret yasağının aile hayatına saygı hakkını ihlal ettiğine karar vermiştir.

0215 Eylül 202315 Eylül 2023

ANAYASA MAHKEMESİ, BAŞVURUCUNUN KENDİSİNE TANINAN SÜRE İÇERİSİNDE ISLAH BAŞVURUSUNDA BULUNAN BAŞVURUCUNUN TALEBİNİN REDDEDİLMESİNİN MAHKEMEYE ERİŞİM HAKKINI İHLAL ETTİĞİNE KARAR VERDİ.

Mahkemelerin yapılacak usul işlemlerine ilişkin taraflara doğruyu gösterme başka bir ifadeyle tarafları yanıltmama yönünde yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu husus Yargıtay Hukuk Genel Kurulu kararında da vurgulanmıştır. Bu durum gözönüne alındığında Mahkeme tarafından ıslaha ilişkin verilen sürenin hatalı gösterilmesinin sonuçlarına katlanmak zorunda bırakılan başvurucu üzerindeki müdahalenin ölçülü olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

0214 Eylül 202314 Eylül 2023