ANKARA 13. İDARE MAHKEMESİ’NİN “SİLAHLI KUVVETLERDEN AYIRMA CEZASI” İŞLEMİNİN MAHKEME KARARI İLE İPTAL EDİLMESİ SONUCUNDA, DAVACININ DERECE VE KADEMELERİNİN, DAVACI İLE AYNI DÖNEMDE GÖREV YAPAN EMSALLERİNİN DERECE VE KADEMESİNE YÜKSELTİLMESİ GEREKTİĞİNE İLİŞKİN KARARI

Ankara 13. İdare Mahkemesi; Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde uzman çavuş olarak görev yapmakta iken Jandarma Genel Komutanlığı Yüksek Disiplin Kurulu'nun kararı ile Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayırma cezası ile cezalandırılarak ilişiği kesilen davacı hakkında tesis edilen "silahlı kuvvetlerden ayırma cezası" işleminin, Mahkeme kararı ile iptal edilmesi sonucunda, davacının derece ve kademe ilerlemesi yönünden  hiç görevinden çıkartılmamış...

0015 Kasım 202215 Kasım 2022

YANGINDA ÖLÜM SEBEBİYLE YAŞAM HAKKININ İHLAL EDİLDİĞİNE İLİŞKİN ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

https://www.evrensel.net/haber/472230/aymden-yanginda-yaralanan-kardeslerin-olumune-iliskin-yasam-hakki-ihlali-karari

0017 Ekim 202217 Ekim 2022

DANIŞTAY İDARE DAVA DAİRELERİNİN 27.06.2022 TARİHLİ GÜVENLİK SORUŞTURMALARI VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN KARARI

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, 4045 Sayılı Kanun’a dayanılarak güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlanması nedeniyle sözleşmesi feshedilen uzman erbaş tarafından açılan davada oldukça dikkat çekici bir karar vermiştir. Kararda 4045 Sayılı Kanun döneminde tesis edilen güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlandırılması işleminin hukuka uygun olup olmadığı konusunda , özel hayata saygı hakkı ve kişisel verilerin korunmasına yönelik ilkelere…

0013 Ekim 202213 Ekim 2022

DEZENFARMASYON, HALKI YANILTICI BİLGİYİ ALENEN YAYMA VEYA SON GÜNLERDE SANSÜR YASASI OLARAK İFADE EDİLEN YASA TEKLİFİ

DEZENFARMASYON/SANSÜR YASASI KAMU OYUNDA SONGÜNLERDE DEZENFERMASYON VEYA SANSÜR YASASI OLARAK İFADE EDİLEN  KANUN TEKLİFİ İLE TÜRK CEZA KANUNU 2’İNCİ KİTAP  KAMU BARIŞINA KARŞI SUÇLAR BAŞLIKLI 5’İNCİ BÖLÜMÜNE  “HALKI YANILTICI BİLGİYİ ALENEN YAYMA”  BAŞLIĞI ALTINDA 217/A MADDESİ İLE   YENİ BİR SUÇ EKLENMEKTEDİR. 2.TCK 217/A  MADDESİ İLE YAPILAN DÜZENLEME AŞAĞIDADIR.  MADDE 29- 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 217 nci maddesinden sonra…

0013 Ekim 202213 Ekim 2022

FİZİKİ YETERLİLİK VE DEĞERLENDİRME TESTİ SIRASINDA KALP KRİZİ GEÇİREN UZMAN ÇAVUŞUN VAZİFE MALULÜ OLDUĞUNA KARAR VERİLDİ

Türk Silahlı Kuvvetlerinde  Piyade Uzman Çavuş olarak görev yapan müvekkil, Fiziki Yeterlilik Değerlendirme testine katılmak için muayeneye tabi tutulmuş, muayene sonucunda teste katılabileceğine karar verilmiş ancak test sırasında koşu yaparken kalp krizi geçirmiştir. Daha sonra hakkında TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği’ne göre TSK’da görev yapamayacağına dair sağlık kurulu raporu düzenlenmiş ve adi malullük raporuyla emekliye sevk…

0030 Eylül 202230 Eylül 2022

TERÖR BÖLGESİNDE GÖREV YAPARKEN “TRAVMA SONRASI STRES BOZUKLUĞU” TEŞHİSİ İLE TSK’DA GÖREV YAPAMAYACAĞINA KARAR VERİLEN ASTSUBAYIN VAZİFE MALULÜ OLDUĞUNA KARAR VERİLDİ

Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde astsubay olarak özellikle terör bölgelerinde aktif görev yapan müvekkile, yaşadığı travmatik olaylardan sonra “travma sonrası stres bozukluğu” teşhisi koyulmuş ve TSK da görev yapamayacağına karar verilerek adi malullük raporuyla emekliye sevk edilmiştir. Vazife malullüğü talebi ile SGK’ya yaptığımız başvurunun reddedilmesi nedeniyle Ankara 25.İş Mahkemesinde  2021/175 Esas sayılı dava açılmıştır. Mahkeme 2021/175 Esas,  2022/431…

0030 Eylül 202230 Eylül 2022

EXEPTIONAL ACQUISITION OF TURKISH CITIZENSHIP BY FOREIGNERS

Exceptional Acquisition Of Turkish Citizenship By Foreigners Frequently asked questions are; What conditions should I meet to acquire Turkish citizenship exceptionally?  What are the documents required when applying for Turkish citizenship? What is the application procedure?”  This brief  article aims to answer these questions. However, it is important to note that it is useful to get…

0024 Eylül 202224 Eylül 2022

KİŞİ ALACAĞI BELGESİNE KARŞI HUKUKİ ÇARELER

Kamu zararına ilişkin kişi alacağı taleplerine karşı adli yargıda menfi tespit davası açılabilir

0014 Eylül 202213 Ekim 2022

MAHKEMEYE  GİTMEDEN  HUKUKİ UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜNE OLANAK SAĞLAYAN VE DOĞRUDAN MAHKEME KARARI GİBİ İCRASI MÜMKÜN OLAN İLAM NİTELİĞİNDEKİ BELGELER

Mahkemeler tarafından  yargılama işlemi sonucunda karar verilmemesine  rağmen  mahkeme kararı niteliğinde olan ve aynı hüküm ve sonuçları doğuran , tıpkı mahkeme kararıymış gibi  icraya konulabilen ilam niteliğinde  bazı belgeler vardır.  Bu belgelerin neler olduğu İcra ve İflas Kanunu 38. Maddesi ile diğer bazı özel yasalarda belirlenmiştir. Bu belgelerin elde mevcut olması durumunda   mahkemelere başvurmaya uzun…

008 Eylül 20228 Eylül 2022