Yüz Kızartıcı Suçların Kamu Görevlilerinin Meslek Hayatına Etkisi

Bir kamu görevlisi hakkında yüz kızartıcı suç kavramına dahil olabilecek suçlardan biri nedeniyle mahkumiyet veya HAGB kararı verilmesi durumunda, bu kararın meslek hayatı açısından oldukça büyük etkisi olabilmektedir.

0117 Mart 202317 Mart 2023

HAGB Kararı Verilmesi Ve Bu Kararın Memuriyete Etkisi

HAGB Kararı Verilmesinin Şartları, HAGB Kararının Memuriyete Etkisi ve Memuriyete Engel Olan Suçlar

0117 Mart 202317 Mart 2023

BİNALARIN RİSK ANALİZİ

binaların depreme dayanıklılığına dair risk analizi nasıl yaptırılır ?

016 Mart 20236 Mart 2023

Depremin İşçi-İşveren İlişkisine Etkisi Ve Sözleşmenin Karşılıklı Feshi

DEPREMİN İŞÇİ-İŞVEREN İLİŞKİSİNE ETKİSİ VE SÖZLEŞMENİN KARŞILIKLI FESHİ 1.Giriş Ülkemizde meydana gelen deprem felaketi hayatın her alanına etki etmekle birlikte iş hayatını da son derece etkiledi. Gerek deprem bölgesinde yer alan işyerlerinin hasara uğraması nedeniyle faaliyetlerine devam edememeleri gerek de işçilerin sağlık sorunları yaşamaları nedeniyle iş görme edimine devam edememeleri iş ilişkisinin nasıl devam edeceği…

0124 Şubat 202328 Şubat 2023

İnternet Ortamında Kişilik Haklarının  Ve Özel Hayatın Korunması

İnternet Ortamında Kişilik Haklarının  Ve Özel Hayatın Korunması

0115 Şubat 202315 Şubat 2023