Kişisel Veri Niteliğindeki Adli Sicile Kaydedilen Veriler Nelerdir? Adli Sicil Kayıtlarına Kimler Erişebilir? Adli Sicil Kayıtlarına Güvenlik Soruşturmalarında Ulaşılabilir mi? Adli Sicil Kayıtları Nasıl Silinir?

Kişisel Veri Niteliğindeki Adli Sicile Kaydedilen Veriler Nelerdir? Adli Sicil Kayıtlarına Kimler Erişebilir? Adli Sicil Kayıtlarına Güvenlik Soruşturmalarında Ulaşılabilir mi?...
Read More

İnternet Ortamında Kişilik Haklarının  Ve Özel Hayatın Korunması

İnternet Ortamında Kişilik Haklarının  Ve Özel Hayatın Korunması
Read More

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
Read More

Güvenlik Soruşturmalarının Kişisel Verilerin Korunması Hakkı Kapsamında Değerlendirilmesi ve Anayasa Mahkemesi’nin İptal Kararı

GÜVENLİK SORUŞTURMALARININ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKI KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ VE ANAYASA MAHKEMESİNİN İPTAL KARARI Kamu kurumları bünyesinde çalışacak personeli belirlerken, ülkenin...
Read More

Kişisel Verilerin Korunması Alanında Avukatlar Tarafından Gerçek ve Tüzel Kişilere Verilebilecek Hukuki Destek ve Danışmanlık

Kişisel Verilerin Korunması Alanında Avukatlar Tarafından Gerçek ve Tüzel Kişilere Verilebilecek Hukuki Destek ve Danışmanlık Giriş Gelişen ve değişen teknolojiyle...
Read More

Obligation to Inform and Explicit Consent in the Context of Protection of Personal Data

Obligation to Inform and Explicit Consent in the Context of Protection of Personal Data 1)IntroductionIn connection with economic and technologic...
Read More

Kişisel Verilerin Korunması Bağlamında Açık Rıza ve Aydınlatma Yükümlülüğü

Kişisel Verilerin Korunması Bağlamında Açık Rıza ve Aydınlatma Yükümlülüğü 1)Genel OlarakDünyada yaşanan gelişmeler doğrultusunda sosyal ve ekonomik alanda yaşanan etkileşimler...
Read More

Obligation to Inform and Explicit Consent in the Context of Protection of Personal Data

Obligation to Inform and Explicit Consent in the Context of Protection of Personal Data 1)Introduction In connection with economic and...
Read More

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na Aykırılık Halinde Uygulanacak İdari ve Cezai Yaptırımlar

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na Aykırılık Halinde Uygulanacak İdari ve Cezai Yaptırımlar 1)Genel Olarak Kişisel verilerin işlenmesi kanunda; kişisel verilerin tamamen...
Read More

Conditions for Processing of Special Categories of Personal Data

Conditions for Processing of Special Categories of Personal Data 1)Introduction Processing of personal data defined as “any operation which is...
Read More

Özel Nitelikli Kişisel Verilerin KVKK Kapsamında İşlenmesi

Özel Nitelikli Kişisel Verilerin KVKK Kapsamında İşlenmesi Genel OlarakKişisel verilerin işlenmesi kanunda; kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya...
Read More