Yazı

Ahlaki Zayıflık ve TSK’nın İtibarını Sarsmak Nedeniyle TSK’dan Ayırma Disiplin Cezası

Ahlaki Zayıflık ve TSK’nın İtibarını Sarsmak Nedeniyle TSK’dan Ayırma Disiplin Cezası 1. Yasal Gerekçeler a. TSK Disiplin Kanununun 20. Maddesi aşağıdadır. “Madde 20 – (1) Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezasını gerektiren disiplinsizlikler şunlardır:a) Aşırı borçlanmak ve borçlarını ödeyememek: …………b) Ahlaki zayıflık: Görevine, sosyal ve aile yaşantısına zarar verecek derecede menfaatine, içkiye, kumara düşkün olmak veya Türk...