Yazı

TSK’den Çıkarma ve Ayırma Cezalarına Sebep Olan Durumlar

TSK’den Çıkarma ve Ayırma Cezalarına Sebep Olan Durumlar 1. Askeri Ceza Kanunu “Türk Silahlı Kuvvetlerinden Çıkarma CezasıMadde 30 – (Değişik: 22/3/2000-4551/6 md.) Aşağıda yazılı hallerde subay, astsubay, uzman jandarmalar ve özel kanunlarında bu cezanın uygulanacağı belirtilen asker kişiler hakkında, askeri mahkemeler veya adliye mahkemelerince asıl ceza ile birlikte, Türk Silahlı Kuvvetlerinden çıkarma cezası da verilir. Bu...