Yazı

Bayilik Sözleşmesi

BAYİLİK SÖZLEŞMESİ Bayilik sözleşmeleri Türk Hukukunda kanunlarda doğrudan düzenleme altına alınan sözleşme tiplerinden olmayan sözleşmelerdir. Bayilik sözleşmeleri hukukumuzda hakim olan sözleşme serbestisi ilkesi doğrultusunda yaratılmış birsözleşme türüdür. Bu sözleşme Sui Generis (kendine özgü) yapıda sözleşmelerden olduğundan öncelikle iyi niyet kurallarına göre yorumlanacak ve tamamlanacaktır. Doğrudan kanunda düzenlenen sözleşme tiplerinden olmadığından bu sözleşmelere Borçlar Kanunu’nun genel...