Yazı

Disiplin Cezalarının Özlük Dosyalarından Silinmesi

Disiplin Cezalarının Özlük Dosyalarından Silinmesi  Genel ◊ 7068 sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanunun 7.madde 5.fıkrası; kolluk personeline verilen devlet memurluğundan çıkarma ya da meslekten çıkarma cezaları hariç diğer disiplin cezalarının infazından itibaren belirli bir süre geçtikten sonra bu cezaların etkilerinin ortadan kaldırılması amacıyla disiplin cezalarının özlük dosyasından...