Yazı

Anayasa Mahkemesinin Yorumu: «Disiplin Soruşturması Yapmadan Disiplin Cezası Verilemez»

Anayasa Mahkemesinin Yorumu: «Disiplin Soruşturması Yapmadan Disiplin Cezası Verilemez» Anayasa Mahkemesinin Yorumu: «Disiplin Soruşturması Yapmadan Disiplin Cezası Verilemez»¹ 7068 Sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanunun, «Disiplin Amirlerinin Soruşturmaya İlişkin Yetkileri» başlıklı 14.maddesinin 1.fıkrası, disiplin amirince soruşturma yapmadan disiplin cezası verilmesine cevaz verecek şekilde yorumlanmaya elverişli bir şekilde düzenlenmesi sebebiyle uygulamada...