Yazı

Aile Konutu Nedir ?  Eşlerin Aile Konutu Üzerindeki Hakları Ve Açabileceği Davalar Nelerdir ?

Aile konutu eşlerin ortak yaşantılarının en önemli malvarlığı değerlerinden biridir. Kişilerin konut ile olan bağlılıkları tüm hukuk sistemlerinde yasal anlamda koruma altına alınmıştır. Sadece eşlerden birinin mülkiyetinde olsa bile, aile bireylerinin aile konutu üzerinde birlikte zilyetlikleri söz konusu olmakta, yani aile konutu tüm aile bireylerince kullanılmaktadır.