Yazı

Etkili ve Tarafsız Bir Disiplin Soruşturma Dosyasının Hazırlanması

Etkili ve Tarafsız Bir Disiplin Soruşturma Dosyasının Hazırlanması Disiplin Soruşturma Dosyalarının Hazırlanmasında Dikkat Edilecek Hususlar →   Soruşturulan personelin lehine ve aleyhine olabilecek ve maddi gerçeği her yönüyle ispatlayabilecek tüm deliller toplanmalı, →   Adli soruşturma ve kovuşturma sırasında alınan beyanlar ve elde edilen deliller ya da iddianame veya ceza hükmü yeterli kabul edilmemeli, disiplinsizlik oluşturup oluşturmadığı...