Gayrimenkul Hukuku
Yazı

Gayrimenkul Hukuku

Torun Hukuk Bürosu, hukuki uyuşmazlıkların çözümünde; başlangıçta alternatif çözüm yöntemlerine de başvurarak, etik ilkelerden sapmaksızın, müvekkilleriyle güven ilişkisi içerisinde, Anayasa ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesince kabul edilen ve korunan mülkiyet hakkının öneminin bilinciyle, toplumun hemen her bireyini ilgilendiren bu alanda, uyuşmazlıkları uzmanlık ve tecrübeyle talep edilen sonuca ulaşabilmek için avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermektedir. Gayrimenkul...