Yazı

Ecrimisil (Haksız İşgal) Tazminatı

Ecrimisil kelime anlamı olarak ücret, parasal karşılık anlamına gelmekle birlikte, hukuki anlamda; zilyet olmayan malikin, malik olmayan kötüniyetli zilyetten isteyebileceği tazminat olarak tanımlanır[1]. Yargıtay’a göre ise, kötüniyetli zilyedin ödemek durumunda olduğu tazminat miktarıdır[2]. En azı kira geliri[3], en çoğu da tam gelir kaybıdır[4]. Diğer bir deyişle kira geliri söz konusu tazminatın alt sınırını; gelir kaybı...

Yazı

Avukat Vekalet Ücreti Uyuşmazlıklarında Asliye Hukuk Mahkemelerinin görevli olduğuna dair karar

T.C. ANKARA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ HUKUK DAİRESİDOSYA NO : 2018/1242KARAR NO : 2018/1884T Ü R K M İ L L E T İ A D I N AK A R A RBAŞKAN : TÜLİN KURTOĞLU (31401)ÜYE : DİLEK TOSUN (36811)ÜYE : ÖZLEM KAYHAN ÇETİN (42690)KATİP : BURCU TÜFEKÇİ (187706)İNCELENEN KARARINMAHKEMESİ : ANKARA 6. ASLİYE HUKUK...

Yazı

Görev Esnasında Yaşanan Trafik Kazalarında Tazminat Zamanaşımı ve Görevli Mahkeme

GÖREV ESNASINDA YAŞANAN TRAFİK KAZALARINDA TAZMİNAT ZAMANAŞIMI VE GÖREVLİ MAHKEME AÇIKLAMA Askeri araç içerisinde intikal halindeyken veya görev esnasında idarenin kiraladığısivil bir aracın içerisinde yaşana trafik kazalarında,Askeri araç/idarenin aracı çarpması neticesinde yaşanan trafik kazlarında meydanagelen yaralanma ve sakat kalmalarda .idare aleyhine açılacak maddi ve manevi tazminat davalarda idare mahkemesi yetkiliolmayıp adli mahkemeler yetkilidirZamanaşımı süresi zararın...

Yazı

Ziynet Alacağı Davası

ZİYNET ALACAĞI DAVASI A.KAVRAM Ziynet alacağı davasının amacı düğünde takılan ziynet eşyalarının kime ait olacağının tespiti ve kendisine ait olmayan ziynet eşyasını iktisap eden eşten iadesini sağlamaktır. Bu dava boşanma davasının eki niteliğinde olmayıp boşanma davası olmaksızın da eşler arasında ortaya çıkan ziynet alacaklarına ilişkin olarak evlilik birliği devam ederken de açılabilmektedir. Bu dava ziynet...