Yazı

Anayasa Mahkemesinin TSK’da İntranet Üzerinden Gönderilen Mesajların Denetiminin Özel Hayatın Gizliliği ve Haberleşme Hürriyetinin İhlali Anlamına Gelmeyeceğine İlişkin Kararı

Anayasa Mahkemesinin TSK’da İntranet üzerinden gönderilen mesajlarındenetiminin özel hayatın gizliliği ve haberleşme hürriyetinin ihlali anlamınagelmeyeceğine ilişkin kararının özeti aşağıdadır. (2013/7666 başvuru numaralı ve10/12/2015 tarihli BP Kararı)Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi B. P. Başvurusunda (BaşvuruNumarası: 2013/7666) 10/12/2015 tarihinde verdiği kararında : Hava KuvvetleriKomutanlığında sözleşmeli subay olarak görev yapan B.P’nin sözleşmesinin intranetortamında göndermiş olduğu mesajlar nedeniyle (e-posta içeriklerinde...