Yazı

Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru

Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Anayasa da güvence altına alınmış temel hak ve özgürlüklerden Avrupa İnsanHakları Sözleşmesi kapsamında bulunanlardan birinin kamu gücü tarafından ihlaledilmesi durumunda Anayasa Mahkemesine yapılacak başvuruya/hak aramaçaresine bireysel başvuru denmektedir. Olağanüstü bir kanun yoludur. Bireyselbaşvuru Anayasamızın 148 ve 149’uncu maddeleri ile 6216 sayılı AnayasaMahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un 45-51’incimaddelerinde düzenlenmiştir. Hak...