Yazı

Jandarma Personeli Hakkında Mülki Görevler ve Adli Görevler Kapsamında Soruşturma Açılabilmesi İçin Gerekli Şartlar

JANDARMA PERSONELİ HAKKINDA MÜLKİ GÖREVLER VE ADLİ GÖREVLERKAPSAMINDA SORUŞTURMA AÇILABİLMESİ İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR KONUYA İLİŞKİN MEVZUATa. 4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması HakkındaKanun Kapsamındaki düzenlemelerMadde 2 – Bu Kanun, Devletin ve diğer kamu tüzel kişilerinin genel idareesaslarına göre yürüttükleri kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevleriifa eden memurlar ve diğer kamu görevlilerinin görevleri...