Yazı

Geçici Görevlendirme ve İl İçi Atamalar

BU MAKALEDE KOMUTANLIK TASARRUFUYLA GÖREV DEĞİŞİKLİĞİNİNHANGİ ŞARTLAR ALTINDA HUKUKA AYKIRI OLABİLECEĞİ VE İL İÇİATAMALARIN HANGİ DURUMLARDA HUKUKA AYKIRI OLABİLECEĞİKONULARI ELE ALINACAKTIR. KOMUTANLIK TASARRUFUYLA GÖREV DEĞİŞİKLİĞİNİN HUKUKA AYKIRI OLMASI VE MAHKEMECE İPTALİ A. İÇTİHAT ÖZETLERİ ÖRNEKLERİ1 – ÖZETİ:Zorlayıcı bir nedene dayalı çok kısa bir süreye ilişkin haller ile ek görevdurumu müstesna olmak üzere; bir subayın atandırıldığı...