Yazı

Bilgisayarlarda, bilgisayar programlarında ve kütüklerinde arama, kopyalama ve el koyma

Bilgisayarlarda, bilgisayar programlarında ve kütüklerinde arama, kopyalamave el koyma1) Genel OlarakBu çalışmada CMK bağlamında düzenlenmiş koruma tedbirlerinden olan “Bilgisayarlarda,bilgisayar programlarında ve kütüklerinde arama, kopyalama ve el koyma” tedbiriuygulanma şartları, arama ve kopyalama tedbiri, elkoyma tedbiri ve tesadüfi olarak eldeedilen deliller başlıkları altında incelenmiştir. 2)Koruma Tedbirleri ve CMK m.134 bağlamında Bilişim Sistemlerinde Arama,Kopyalama ve El Koyma...