Yazı

Özel Nitelikli Kişisel Verilerin KVKK Kapsamında İşlenmesi

Özel Nitelikli Kişisel Verilerin KVKK Kapsamında İşlenmesi Genel OlarakKişisel verilerin işlenmesi kanunda; kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi,sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde...