Yazı

TSK’de Uzman Jandarmaların Protokoldeki Yeri ve Sivil Memurlara Göre Konumu

TSK’DE UZMAN JANDARMALARIN PROTOKOLDEKİ YERİ VE SİVİL MEMURLARA GÖRE KONUMU Mevcut Durum a. İç Hizmet Kanunuİç Hizmet Kanunun 115. Maddesinde aşağıdaki düzenlememevcuttur Silahlı Kuvvetlerde Çalışan Sivil Personel Madde 115 – Silahlı Kuvvetlerde çalışan sivil memur, müstahdem, müteferrikmüstahdem ve gündelikçi sivil personel bu kanunun askerlere tahmil ettiğisorumluluk ve hizmetlerin ifası bakımından:a) Amir vazifesi alanlar; maiyetindeki bütün...