Yazı

Teminat Mektuplarında Uygulanacak Hukuk

Karşılaştırmalı hukukta ve Türk hukukunda hukukçunun ilgisini her geçen gün daha fazla çeken ve önemi giderek artan teminat mektupları konusundaki çalışmamız üç bölümden oluşmaktadır. Çalışmamızın ilk bölümde kısaca banka teminat mektubunun tanımı, unsurları tarafları ve teminat mektubu ile oluşturulan hukuki ilişkinin niteliği ve bu kapsamda garanti sözleşmesi üzerinde durulacaktır. Çalışmamızın ikinci bölümünde ise kısaca yabancı...