Yazı

Tercih Dışı Yerlere Atanma İşleminin İptali Mümkün müdür?

Tercih Dışı Yerlere Atanma İşleminin İptali Mümkün müdür? Genel AYİM 02.02.2005 tarih ve E.2005/150, K.2005/171 sayılı kararında “davacının ihtiyaç bulunan garnizona ataması isteminin dikkate alınmayarak başka garnizona atanmasında hukuka uyarlık bulunmamaktadır.” kararı vermiştir. Aynı zamanda atamalarda sıra esası ve garnizon derecesi dikkate alınması gerekmektedir. Buna ilişkin olarak AYİM’in 12.09.2006 tarih ve E.2006/440 K.2006/753 sayılı kararı...