Yazı

TSK Disiplin Ceza Hukukunda Zaman Aşımı

TSK Disiplin Ceza Hukukunda Zaman Aşımı 1. GENEL OLARAK Zaman aşımına ilişkin düzenleme TSK Disiplin Kanununun 39. maddesinde mevcuttur. Maddede düzenlenen zaman aşımı ceza hukukundaki dava zaman aşımı düzenlemesine benzer düzenlemeleri içermektedir. Maddede düzenlenen zaman aşımını belirli bir sürenin ve şartların geçmesinden sonra devletin disiplin cezası vermesi hakkından vazgeçmesi olarak tanımlamak mümkündür. Disiplinsizlik fiilleriyle ilgili...