Yazı

Disiplin Cezalarına İdarenin Takdir Yetkisi

DİSİPLİN CEZALARINDA İDARENİN TAKDİR YETKİSİ a. Terim Sorunu TSK Disiplin Kanununun 6.maddesinde disiplin cezası vermeye yetkilikılınmış şahıs ve kurumların takdir hakkından bahsedilmiştir.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. b. İdarenin Takdir Yetkisi /Hakkı Kavramı İdarenin takdir yetkisi/hakkı değişik yazarlarca aşağıda belirtildiği gibi değişikşekillerde tanımlanmıştır. Sıddık Sami ONAR’a göre idare hukukunda temel prensipidarenin hukuka bağlılığıdır. İdari faaliyetlerin hukuk kaideleri ile tahdit edilmesiprensibinin...