Yazı

Şirket Ortaklarının Şahsi Alacaklılarının Durumu

ŞİRKET ORTAKLARININ ŞAHSİ ALACAKLILARININ DURUMU 1.GenelŞahıs şirketlerinin ve sermaye şirketlerinin ortaklarının alacaklılarının durumu TürkTicaret Kanunu 133. maddesinde düzenlenmiştir. Bir şahıs şirketi devam ettiği süreceortaklardan birinin kişisel alacaklısı, hakkını şirketin bilânçosu gereğince o ortağa düşenkâr payından ve şirket fesh olunmuşsa tasfiye payından alabilir. Henüz bilânçodüzenlenmemişse alacaklı bilânçonun düzenlenmesi sonucunda borçluya düşecek kâr vetasfiye payı üzerine haciz...