Uluslararası Ticaret Hukuku
Yazı

Uluslararası Ticaret Hukuku

Torun Hukuk Bürosu, hukuki uyuşmazlıkların çözümünde; başlangıçta alternatif çözüm yöntemlerine de başvurarak, etik ilkelerden sapmaksızın, müvekkilleriyle güven ilişkisi içerisinde, yabancı unsurlu mal ve hizmet değişimi uyuşmazlıklarını kısa sürede ve etkin şekilde sonuçlandırabilmek için yerli- yabancı müvekkillerine hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir. Uluslararası Ticaret Hukuku Hizmetleri: Uluslararası alım satım sözleşmelerinin düzenlenmesi Leasing ve factoring sözleşmelerini...