Yazı

Sözleşmelere Konulacak Vergi Ödeme Yükümlülüğü ve Bu Kapsamda Rücu Davaları

SÖZLEŞMELERE KONULACAK VERGİ ÖDEME YÜKÜMLÜLÜĞÜ VE BU KAPSAMDA RÜCU DAVALARI Vergi Usul Kanunu madde 8.de ‘’Vergi kanunlarıyla kabul edilen hallermüstesna olmak üzere, mükellefiyete veya vergi sorumluluğuna müteallik özelmukaveleler vergi dairelerini bağlamaz.’’ düzenlemesi mevcuttur. Bu kapsamdavergiyi doğuran olayın gerçekleşmesinden sonra vergi idaresinin muhatapları budüzenleme dikkate alınarak belirlenecektir. Vergi yükümlüsü, vergi kanunlarına görekendisine vergi borcu terettübeden gerçek...