Yazı

Yasal Mal Rejimi ve Tasfiyesi

YASAL MAL REJİMİ VE TASFİYESİ A.YASAL MAL REJİMİ 01/01/2002’den Önceki Durum 17.02.1926’da kabul edilen ve 01.01.2002’ye kadar yürürlükte kabul edilen Kanunu Medenide eşler arasında mal ayrılığı rejimi kabul edilmişti. Bu kanunun 146.Maddesi “Karı koca, mallarının idaresi hakkında hangi usulü kabul etmiş olursa olsun boşanma vukuunda her biri kendi şahsi emvalini geri alır.” hükmünü haizdi. Buna...