VAZİFE MALÜLLÜĞÜ HAKLARI

➢ Vazifelerini yaptıkları sırada veya vazifeleri ile ilgili meydana gelen olaylar
neticesinde çalışma gücünün en az % 60’ını veya vazifelerini yapamayacak
şekilde meslekte kazanma gücünü kaybettiği Kurum Sağlık Kurulunca tespit
edilen sigortalıya vazife malulü denir. Hakları aşağıdadır.
➢ SGK tarafından aylık bağlanır.
➢ 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması hakkında kanun kapsamında
ise nakdi tazminat alır ve engellilere bu kanun kapsamında SGK tarafından
vazife aylığı bağlanır.( İçgüvenlik ve asayişin korunması veya kaçakçılığın
men, takip ve tahkiki veya trafik ve yol güvenliğini sağlamak konularında
görevlendirilen personelin görevi esnasında meydana gelen olaylar
neticesinde malüliyet oluşursa) 2330 sayılı kanuna göre çalışanların aylıkları
malullük aylıkları kesilmez.
➢ Malüliyet aylığına ilave olarak Ek Ödeme/tütün ikramiyesi ve eğitim öğretim
ödeneği (5434 s kanun mad Ek.79) ödenir
➢ Oyak üyesi ise tam veya kısmi malüliyet yardımı alır.
➢ Erbaş ve erler için Mehmetçik vakfınca yardım yapılır. ( Malul gazi ve engelli
erbaş ve erlere, maluliyet dereceleri esas alınmak sureti ile ödeme
yapılmaktadır).
➢ TSK Dayanışma Vakfı üyelerine dayanışma vakfınca Maluliyet yardımı yapılır
(1,2,3,4 derece malüller için)
➢ Maddi ve manevi tazminat hakkı doğar.
➢ Şartları varsa malül gazilik hakkı kazanır. . ( Türkiye Cumhuriyeti Devleti
sınırlarını korumak ve güvenliğini sağlamak görevi ile harpte veya terör
örgütlerine karşı yurt içi ve yurt dışı mücadelede her çeşit düşman veya
terörist silahlarının tesiri ile oluşan maluliyetlerde) Gazilik unvanı vazife
malullüğüne ilave olarak mevzuatın gazilere verdiği ilave haklara sahip
olunmasını sağlar
➢ Terörle mücadelede esnasında malul olanlara Terörle Mücadele Kanunun
madde 21’de düzenlenen ilave haklar verilir.
➢ Toplu Konut İdaresince faizsiz konut kredisi imkanı –bir konut için-


Av. Yalçın TORUN

UYARI
Web sitemizde yayımlanan yukarıdaki yazılı metnin, eser sahipliği hakları Av.Yalçın
TORUN’a aittir. Bu yazılı metin hak sahipliğinin tespiti amacıyla zaman içerikli
elektronik imza ile muhafaza edilmektedir. Sitemizdeki yazılı metinler avukat
meslektaşlarımız tarafından dilekçelerinde serbestçe kullanılabilir, fakat metinlerin
tamamının, bir kısmının veya özetinin atıf yapılmaksızın başka web sitelerinde
yayınlanmasına iznimiz yoktur

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir