Uluslararası Ticaret Mal Teslim Şekilleri

INCOTERMS-International Commercial Terms

INCOTERMS–Uluslararası Ticaret Odasının (International Chamber of Commerce-ICC) uluslararası ticarette  uygulanmak üzere satılan malların teslimine ilişkin yükleme, indirme, taşımacılık, sigorta, gümrük vb. maliyetler ile malların teslimine kadar risk ve hasar sorumluluğunun hangi tarafa ait olacağını gösteren ve alıcı ve satıcıların hak ve yükümlülüklerini belirleyen standart kurallar (terimler) bütünüdür.
Son olarak 1 Ocak 2020’de yürürlüğe giren INCOTERM-2020’de iki ana başlıkta toplam 11 Incoterm (uluslararası ticaret terimi) bulunmaktadır.
Her Türlü Taşımacılıkta Kullanılan Kurallar
 1. EXW / Ex Works -İşyerinde Teslim
 2. FCA /Free Carrier-Taşıyıcıya Masrafsız
 3. CPT /Carriage Paid To-Taşıma Ödenmiş Olarak 
 4. CIP /Carriage and Insurance Paid To-Taşıma ve Sigorta Ödenmiş olarak
 5. DAP /Delivered at Place-Belirlenen Yerde Teslim
 6. DPU /Delivered at Place Unloaded-Boşaltma Yerinde Teslim
 7. DDP /Delivered Duty Paid– Gümrük Vergileri Ödenmiş Olarak Teslim
Deniz Taşımacılığında Kullanılan Kurallar
 1. FAS /Free Alongside Ship-Gemi Doğrultusunda Masrafsız
 2. FOB/Free On Board-Gemide Masrafsız
 3. CFR/Cost and Freight-Masraflar ve Navlun
 4. CIF/Cost Insurance and Freight-Masraflar, Sigorta ve Navlun

Hukuki uyuşmazlıklarınıza güvenilir etkili ve en kısa zamanda ulaşılabilecek çözümler sunuyoruz.

Hukuki uyuşmazlıklarınıza güvenilir etkili ve en kısa zamanda ulaşılabilecek çözümler sunuyoruz.