Uluslararası Ticaret Ödeme Yöntemleri

Ödeme Yöntemleri

Dış ticarette ödeme şekilleri Uluslararası Ticaret Odası (ICC- International Chamber of Commerce) tarafından belirlenmiş olan kurallara göre yapılmaktadır.
En Sık Kullanılan Ödeme Yöntemleri

Peşin Ödeme

□ Mal Mukabili Ödeme

□ Vesaik Mukabili Ödeme

□ Akreditifli Ödeme

Diğer Ödeme Yöntemleri

□ Banka Ödeme Yükümlülüğü (BPO-Bank Payment Obligation)

□ Kabul Kredili Ödeme

□ Konsinye Satış ile Ödeme

□ Alıcı Prefinansman ile Ödeme

□ Açık Hesap Ödeme

□ Karşı Ticaret

Mahsuben Ödeme

Peşin Ödeme Yöntemi

Mal Mukabili Ödeme Yöntemi

Vesaik Mukabili Ödeme Yöntemi

Akreditifli Ödeme Yöntemi

Hukuki uyuşmazlıklarınıza güvenilir etkili ve en kısa zamanda ulaşılabilecek çözümler sunuyoruz.

Hukuki uyuşmazlıklarınıza güvenilir etkili ve en kısa zamanda ulaşılabilecek çözümler sunuyoruz.