VAZİFE MALÜLLÜĞÜ HAKLARI

vazife malüllerine sağlanan haklar
Read More

ERKEN YAŞTA EMEKLİLİĞE DAİR KANUN TEKLİFİ MECLİS KOMİSYONUNA GELDİ

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
Read More

Kamu görevlisinden kamu zararı talep edilebilmesi için kusurunun ortaya koyulması gereklidir

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
Read More

Sözleşmeli Personelin Kadroya Geçirilmesine İlişkin Kanun Resmi Gazetede Yayımlandı

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
Read More

Konut Ve Çatılı İşyeri Kiralarında Kira Tespit Ve Tahliye Davaları

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
Read More

Şehit Sayılma

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
Read More

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
Read More

YANGINDA ÖLÜM SEBEBİYLE YAŞAM HAKKININ İHLAL EDİLDİĞİNE İLİŞKİN ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

https://www.evrensel.net/haber/472230/aymden-yanginda-yaralanan-kardeslerin-olumune-iliskin-yasam-hakki-ihlali-karari
Read More

İnsan Hakları Temellendirmesi

Bu çalışmada Jack Donnelly’in insan haklarını temellendirmesi ele alınmıştır.Çalışma, yazarın “Teoride ve Uygulamada Evrensel İnsan Hakları”1kitabında mevcut bulunan sistematiğe uygun...
Read More

Küresel Yoksulluk ve İnsan Hakları

Kitapta 1990 yılları ile 2001 yılları arasında kaleme alınmış birbirinden farklısekiz makale bulunmaktadır. Bu makaleler küresel adalet üzerine ahlaki bir...
Read More

İnsan Hakları ve İdarenin Takdir Yetkisi

İnsan hakları ve idarenin takdir yetkisi konusunun detayına inmeden önce insan hakları kavramı ile idarenin takdir yetkisi kavramını detaylı olarak...
Read More

Anayasa Mahkemesinin TSK’da İntranet Üzerinden Gönderilen Mesajların Denetiminin Özel Hayatın Gizliliği ve Haberleşme Hürriyetinin İhlali Anlamına Gelmeyeceğine İlişkin Kararı

Anayasa Mahkemesinin TSK’da İntranet üzerinden gönderilen mesajlarındenetiminin özel hayatın gizliliği ve haberleşme hürriyetinin ihlali anlamınagelmeyeceğine ilişkin kararının özeti aşağıdadır. (2013/7666...
Read More

Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru

Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Anayasa da güvence altına alınmış temel hak ve özgürlüklerden Avrupa İnsanHakları Sözleşmesi kapsamında bulunanlardan birinin kamu...
Read More

Doğal Haklar

Doğal Haklar 1948 Evrensel İnsan Hakları Bildirgesi bütün insanları vazgeçilemezhaklarından ve insan onurundan bahsetmektedir. Böyle bir ifade şekli çağdaş felsefemetinleri...
Read More

İnsan Hakları Arasında Bir Hiyerarşi Var mıdır?

İnsan Hakları Arasında Bir Hiyerarşi Var mıdır? İnsanların insan hakları ile ilgili olarak toplum içerisinde yaşadıkları tecrübeler,hangi hakların daha yaygın...
Read More

İnsan Hakları Nelerdir? Altı Farklı Tarihi Yaklaşım

İnsan Hakları Nelerdir? Altı Farklı Tarihi Yaklaşım İnsan Haklarının orijini ve insan haklarının ne zaman ortaya çıktığı sorusupolitik bir sorudur....
Read More

İnsan Haklarının Temellendirilmesi, Hedef Kitle, Etki Alanı,İnsan hakları kim için temellendirilecektir?

İnsan hakları kim için temellendirilecektir? İnsan Haklarının Temellendirilmesi, Hedef Kitle, Etki Alanı, İnsan hakları kim için temellendirilecektir? İnsan haklarının temellendirilmesi...
Read More

İnsan Onuru

İnsan Onuru İnsan hakları üzerine yapılan konuşmalar daha çok ahlakla ilintilidir. İkinciDünya Savaşından sonra insan hakları ile ilintili konuşmaların sayısı...
Read More

Isaiah Berlin’s View Poin On Liberty (Two Concepts of Liberty) 1

Isaiah Berlin’s View Poin On Liberty (Two Concepts of Liberty) 1Isaiah Berlin identifies the two different concepts of freedom (negative...
Read More

Protection of Human Rights

Before we discuss the issue of protection of human rights , we should definethe term of “the protection of human...
Read More

What’s Wrong With Negative Liberty

WHAT'S WRONG WITH NEGATIVE LIBERTYHobbes and Bentham see freedom simply as the absence of external physical or legalobstacles. As we...
Read More

Ulus Devlet ve Ortaya Çıkışı

Ulus Devlet ve Ortaya Çıkışı a. Genel Ulus devlet 20’inci yüzyılın ilk yarısından itibaren küresel ölçekte yaygınlığa ulaşmış ve 18’inci...
Read More