İnsan Hakkı İhlali Olarak Mobbing 

Mobbing konusuna girmeden önce mobbing kavramının ne anlama geldiğini, detaylı olarak izah etmek gerektiğini düşünüyorum. Çünkü kavramlara verdiğimiz anlamlar konunun...
Read More

Anayasa Mahkemesi’nin Mobbing(Psikolojik Taciz) Hakkında Verdiği Kararda Dikkat Çeken Detaylar

Anayasa mahkemesi 2018/27032 Başvuru Numaralı dosyada verdiği 14/9/2022 tarihli kararı ile mobbing(psikolojik taciz) hakkında ayrıntılı değerlendirmelere yer verdi. Karara ilişkin...
Read More

HAGB Kararı Verilmesi Ve Bu Kararın Memuriyete Etkisi

HAGB Kararı Verilmesinin Şartları, HAGB Kararının Memuriyete Etkisi ve Memuriyete Engel Olan Suçlar
Read More

Gayrimenkul ve Kira Fiyatlarındaki Fahiş Artış – Aşırı Yararlanma

deprem sonrası gayrimenkul fiyatlarındaki fiyat artışları
Read More

BİNALARIN RİSK ANALİZİ

binaların depreme dayanıklılığına dair risk analizi nasıl yaptırılır ?
Read More

Jandarma ve Sahil Güvenlik Personelinin Bazı Suçlardan Dolayı Sanık Olması Durumunda Avukatlık Ücretleri İdare Tarafından Ödenmektedir.

görevi nedeniyle sanık duruma düşen personelin avukatlık ücretinin idare tarafından ödenmesi
Read More

Depremin İşçi-İşveren İlişkisine Etkisi Ve Sözleşmenin Karşılıklı Feshi

DEPREMİN İŞÇİ-İŞVEREN İLİŞKİSİNE ETKİSİ VE SÖZLEŞMENİN KARŞILIKLI FESHİ 1.Giriş Ülkemizde meydana gelen deprem felaketi hayatın her alanına etki etmekle birlikte...
Read More

İnternet Ortamında Kişilik Haklarının  Ve Özel Hayatın Korunması

İnternet Ortamında Kişilik Haklarının  Ve Özel Hayatın Korunması
Read More

Deprem Nedeniyle İdarenin Hukuki Sorumluluğu

Deprem Sonrası Yıkılan Binalarda Cezai Sorumluluk
Read More

Deprem Sonrası Yıkılan Binalarda Cezai Sorumluluk

Deprem Sonrası Yıkılan Binalarda Cezai Sorumluluk
Read More

Depremlerde İdarenin Sorumluluğunun Danıştay Kararları Kapsamında Kısaca Değerlendirilmesi

Depremlerde İdarenin Sorumluluğunun Danıştay Kararları Kapsamında Kısaca Değerlendirilmesi
Read More

Vazife Malüllüğü Hakları

vazife malüllerine sağlanan haklar
Read More

Erken Yaşta Emekliliğe Dair KanunTeklifi Meclis Komisyonuna Geldi

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
Read More

Kamu görevlisinden kamu zararı talep edilebilmesi için kusurunun ortaya koyulması gereklidir

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
Read More

Sözleşmeli Personelin Kadroya Geçirilmesine İlişkin Kanun Resmi Gazetede Yayımlandı

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
Read More

Konut Ve Çatılı İşyeri Kiralarında Kira Tespit Ve Tahliye Davaları

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
Read More

Şehit Sayılma

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
Read More

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
Read More

YANGINDA ÖLÜM SEBEBİYLE YAŞAM HAKKININ İHLAL EDİLDİĞİNE İLİŞKİN ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

https://www.evrensel.net/haber/472230/aymden-yanginda-yaralanan-kardeslerin-olumune-iliskin-yasam-hakki-ihlali-karari
Read More

İnsan Hakları Temellendirmesi

Bu çalışmada Jack Donnelly’in insan haklarını temellendirmesi ele alınmıştır.Çalışma, yazarın “Teoride ve Uygulamada Evrensel İnsan Hakları”1kitabında mevcut bulunan sistematiğe uygun...
Read More

Küresel Yoksulluk ve İnsan Hakları

Kitapta 1990 yılları ile 2001 yılları arasında kaleme alınmış birbirinden farklısekiz makale bulunmaktadır. Bu makaleler küresel adalet üzerine ahlaki bir...
Read More

İnsan Hakları ve İdarenin Takdir Yetkisi

İnsan hakları ve idarenin takdir yetkisi konusunun detayına inmeden önce insan hakları kavramı ile idarenin takdir yetkisi kavramını detaylı olarak...
Read More

Anayasa Mahkemesinin TSK’da İntranet Üzerinden Gönderilen Mesajların Denetiminin Özel Hayatın Gizliliği ve Haberleşme Hürriyetinin İhlali Anlamına Gelmeyeceğine İlişkin Kararı

Anayasa Mahkemesinin TSK’da İntranet üzerinden gönderilen mesajlarındenetiminin özel hayatın gizliliği ve haberleşme hürriyetinin ihlali anlamınagelmeyeceğine ilişkin kararının özeti aşağıdadır. (2013/7666...
Read More

Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru

Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Anayasa da güvence altına alınmış temel hak ve özgürlüklerden Avrupa İnsanHakları Sözleşmesi kapsamında bulunanlardan birinin kamu...
Read More

Doğal Haklar

Doğal Haklar 1948 Evrensel İnsan Hakları Bildirgesi bütün insanları vazgeçilemezhaklarından ve insan onurundan bahsetmektedir. Böyle bir ifade şekli çağdaş felsefemetinleri...
Read More

İnsan Hakları Arasında Bir Hiyerarşi Var mıdır?

İnsan Hakları Arasında Bir Hiyerarşi Var mıdır? İnsanların insan hakları ile ilgili olarak toplum içerisinde yaşadıkları tecrübeler,hangi hakların daha yaygın...
Read More

İnsan Hakları Nelerdir? Altı Farklı Tarihi Yaklaşım

İnsan Hakları Nelerdir? Altı Farklı Tarihi Yaklaşım İnsan Haklarının orijini ve insan haklarının ne zaman ortaya çıktığı sorusupolitik bir sorudur....
Read More

İnsan Haklarının Temellendirilmesi, Hedef Kitle, Etki Alanı,İnsan hakları kim için temellendirilecektir?

İnsan hakları kim için temellendirilecektir? İnsan Haklarının Temellendirilmesi, Hedef Kitle, Etki Alanı, İnsan hakları kim için temellendirilecektir? İnsan haklarının temellendirilmesi...
Read More

İnsan Onuru

İnsan Onuru İnsan hakları üzerine yapılan konuşmalar daha çok ahlakla ilintilidir. İkinciDünya Savaşından sonra insan hakları ile ilintili konuşmaların sayısı...
Read More

Isaiah Berlin’s View Poin On Liberty (Two Concepts of Liberty) 1

Isaiah Berlin’s View Poin On Liberty (Two Concepts of Liberty) 1Isaiah Berlin identifies the two different concepts of freedom (negative...
Read More

Protection of Human Rights

Before we discuss the issue of protection of human rights , we should definethe term of “the protection of human...
Read More

What’s Wrong With Negative Liberty

WHAT'S WRONG WITH NEGATIVE LIBERTYHobbes and Bentham see freedom simply as the absence of external physical or legalobstacles. As we...
Read More

Ulus Devlet ve Ortaya Çıkışı

Ulus Devlet ve Ortaya Çıkışı a. Genel Ulus devlet 20’inci yüzyılın ilk yarısından itibaren küresel ölçekte yaygınlığa ulaşmış ve 18’inci...
Read More