ANAYASA MAHKEMESİ, BAŞVURUCUYA EŞİ VE ÇOCUKLARI İLE HAFTA SONU TELEFONLA GÖRÜŞME HAKKI VERİLMEMESİNİN AİLE HAYATINA SAYGI HAKKINI İHLAL ETTİĞİNE KARAR VERDİ.

Anayasa Mahkemesi, R.T. başvurusunda başvurucunun hafta sonu eşi ve çocukları ile görüşme talebinin gerekçesiz olarak reddedilmesini aile hayatına saygı ilkesinin...
Read More

ANAYASA MAHKEMESİ, BAŞVURUCU MAHPUSUN ÇOCUĞUNA EN ÜST SINIRDAN UYGULANAN ZİYARET YASAĞININ AİLE HAYATINA SAYGI HAKKINI İHLAL ETTİĞİNE KARAR VERDİ.

Anayasa Mahkemesi, Erdal Şahin Başvurusunda, başvurucuyla açık görüş yapmak için Kuruma gelen çocuğu A.Ş.nin üzerinde dijital bellek bulunması sebebiyle getirilen...
Read More

ANAYASA MAHKEMESİ, BAŞVURUCUNUN KENDİSİNE TANINAN SÜRE İÇERİSİNDE ISLAH BAŞVURUSUNDA BULUNAN BAŞVURUCUNUN TALEBİNİN REDDEDİLMESİNİN MAHKEMEYE ERİŞİM HAKKINI İHLAL ETTİĞİNE KARAR VERDİ.

Mahkemelerin yapılacak usul işlemlerine ilişkin taraflara doğruyu gösterme başka bir ifadeyle tarafları yanıltmama yönünde yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu husus Yargıtay Hukuk...
Read More

ANAYASA MAHKEMESİ, BAŞVURUCUNUN GERÇEK MALİ GÜCÜNÜ ARAŞTIRMADAN ADLİ YARDIM TALEBİNİ REDDEDEN MAHKEMENİN BAŞVURUCUNUN MAHKEMEYE ERİŞİM HAKKINI İHLAL ETTİĞİNE KARAR VERDİ.

Somut olayda Mahkeme, başvurucunun gerçek mali gücünü araştırmaksızın sadece başvurucu adına kayıtlı taşınmaz olması sebebiyle başvurucunun adli yardım talebini reddetmiştir....
Read More

ANAYASA MAHKEMESİNE YAPILAN BİREYSEL BAŞVURU SONRASI VERİLEN İHLAL KARARI VE İHLALİN GİDERİLMESİNDE ETKİLİ BİR YOL OLARAK “YENİDEN YARGILAMA” KARARININ İCRASI

Anayasa Mahkemesi tarafından verilen “yeniden yargılama” kararı ile Ceza Muhakemeleri Kanunu, Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve İdari Yargılama Usulü Kanunu’nda yer...
Read More

HAKKINDA DİSİPLİN SORUŞTURMASI YÜRÜTÜLEN DEVLET MEMURUNUN SORUŞTURMA DOSYASINI İNCELEME VE AVUKAT YARDIMINDAN FAYDALANMA HAKKININ ENGELLENMESİ ADİL YARGILANMA HAKKINI İHLAL EDER.

hakkında disiplin soruşturması yürütülen/yürütülmüş kişi ve onun vekili, disiplin soruşturması kapsamında elde edilen her türlü bilgi ve belgeye ulaşma, bunları...
Read More

Anayasa Mahkemesi HAGB Düzenlemesini İptal Etti

Anayasa Mahkemesi 01 Ağustos 2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan E.2022/120, K.2023/107, 01/06/2023 tarihli kararı ile Ceza Muhakemesi Kanunu Madde 231’de...
Read More

Getirilen Ek Motorlu Taşıtlar Vergisinin Anayasal Vergi İlkeleri Kapsamında Değerlendirilmesi

Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi düzenlemesinin Anayasal Vergi Ilkeleri kapsamında değerlendirilmesi
Read More

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Kişisel Verilerin Korunması Hakkı

Kişisel verilerin korunması hakkı  temel bir hak olarak düzenleyen  Anayasalar olduğu gibi, bu hakkı özel yaşama saygı hakkı içerisinde korumaya...
Read More

Anayasa Mahkemesi’nin Mobbing(Psikolojik Taciz) Hakkında Verdiği Kararda Dikkat Çeken Detaylar

Anayasa mahkemesi 2018/27032 Başvuru Numaralı dosyada verdiği 14/9/2022 tarihli kararı ile mobbing(psikolojik taciz) hakkında ayrıntılı değerlendirmelere yer verdi. Karara ilişkin...
Read More

HAGB Kararı Verilmesi Ve Bu Kararın Memuriyete Etkisi

HAGB Kararı Verilmesinin Şartları, HAGB Kararının Memuriyete Etkisi ve Memuriyete Engel Olan Suçlar
Read More

Deprem Nedeniyle İdarenin Hukuki Sorumluluğu

Deprem Sonrası Yıkılan Binalarda Cezai Sorumluluk
Read More

Depremlerde İdarenin Sorumluluğunun Danıştay Kararları Kapsamında Kısaca Değerlendirilmesi

Depremlerde İdarenin Sorumluluğunun Danıştay Kararları Kapsamında Kısaca Değerlendirilmesi
Read More

YANGINDA ÖLÜM SEBEBİYLE YAŞAM HAKKININ İHLAL EDİLDİĞİNE İLİŞKİN ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

https://www.evrensel.net/haber/472230/aymden-yanginda-yaralanan-kardeslerin-olumune-iliskin-yasam-hakki-ihlali-karari
Read More

İnsan Hakları Temellendirmesi

Bu çalışmada Jack Donnelly’in insan haklarını temellendirmesi ele alınmıştır.Çalışma, yazarın “Teoride ve Uygulamada Evrensel İnsan Hakları”1kitabında mevcut bulunan sistematiğe uygun...
Read More

Küresel Yoksulluk ve İnsan Hakları

Kitapta 1990 yılları ile 2001 yılları arasında kaleme alınmış birbirinden farklısekiz makale bulunmaktadır. Bu makaleler küresel adalet üzerine ahlaki bir...
Read More

İnsan Hakları ve İdarenin Takdir Yetkisi

İnsan hakları ve idarenin takdir yetkisi konusunun detayına inmeden önce insan hakları kavramı ile idarenin takdir yetkisi kavramını detaylı olarak...
Read More

Anayasa Mahkemesinin TSK’da İntranet Üzerinden Gönderilen Mesajların Denetiminin Özel Hayatın Gizliliği ve Haberleşme Hürriyetinin İhlali Anlamına Gelmeyeceğine İlişkin Kararı

Anayasa Mahkemesinin TSK’da İntranet üzerinden gönderilen mesajlarındenetiminin özel hayatın gizliliği ve haberleşme hürriyetinin ihlali anlamınagelmeyeceğine ilişkin kararının özeti aşağıdadır. (2013/7666...
Read More

Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru

Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Anayasa da güvence altına alınmış temel hak ve özgürlüklerden Avrupa İnsanHakları Sözleşmesi kapsamında bulunanlardan birinin kamu...
Read More

Doğal Haklar

Doğal Haklar 1948 Evrensel İnsan Hakları Bildirgesi bütün insanları vazgeçilemezhaklarından ve insan onurundan bahsetmektedir. Böyle bir ifade şekli çağdaş felsefemetinleri...
Read More

İnsan Hakları Arasında Bir Hiyerarşi Var mıdır?

İnsan Hakları Arasında Bir Hiyerarşi Var mıdır? İnsanların insan hakları ile ilgili olarak toplum içerisinde yaşadıkları tecrübeler,hangi hakların daha yaygın...
Read More

İnsan Hakları Nelerdir? Altı Farklı Tarihi Yaklaşım

İnsan Hakları Nelerdir? Altı Farklı Tarihi Yaklaşım İnsan Haklarının orijini ve insan haklarının ne zaman ortaya çıktığı sorusupolitik bir sorudur....
Read More

İnsan Haklarının Temellendirilmesi, Hedef Kitle, Etki Alanı,İnsan hakları kim için temellendirilecektir?

İnsan hakları kim için temellendirilecektir? İnsan Haklarının Temellendirilmesi, Hedef Kitle, Etki Alanı, İnsan hakları kim için temellendirilecektir? İnsan haklarının temellendirilmesi...
Read More

İnsan Onuru

İnsan Onuru İnsan hakları üzerine yapılan konuşmalar daha çok ahlakla ilintilidir. İkinciDünya Savaşından sonra insan hakları ile ilintili konuşmaların sayısı...
Read More

Isaiah Berlin’s View Poin On Liberty (Two Concepts of Liberty) 1

Isaiah Berlin’s View Poin On Liberty (Two Concepts of Liberty) 1Isaiah Berlin identifies the two different concepts of freedom (negative...
Read More

Protection of Human Rights

Before we discuss the issue of protection of human rights , we should definethe term of “the protection of human...
Read More

What’s Wrong With Negative Liberty

WHAT'S WRONG WITH NEGATIVE LIBERTYHobbes and Bentham see freedom simply as the absence of external physical or legalobstacles. As we...
Read More

Ulus Devlet ve Ortaya Çıkışı

Ulus Devlet ve Ortaya Çıkışı a. Genel Ulus devlet 20’inci yüzyılın ilk yarısından itibaren küresel ölçekte yaygınlığa ulaşmış ve 18’inci...
Read More

Kişilerin Kanuna Uygun Olarak Yakalandıktan veya Tutuklandıktan Sonra Haklarında KYOK veya Beraatlerine Karar Verilmesi Halinde Tazminata Hak Kazanmaları

KİŞİLERİN KANUNA UYGUN OLARAK YAKALANDIKTAN VEYATUTUKLANDIKTAN SONRA HAKLARINDA KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞINAVEYA BERAATLERİNE KARAR VERİLMESİ HALİNDE TAZMİNATA HAK KAZANMALARI Özellikle Ergenekon...
Read More

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ve Disiplin Hukuku

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ve Disiplin Hukuku Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinde Disiplin Hukukuna Temas Edebilecek Düzenlemeler...
Read More

İnsan Hakları Hukuku ve İnsancıl Hukuk

Torun Hukuk Bürosu, hukuki uyuşmazlıkların çözümünde; başlangıçta alternatif çözüm yöntemlerine de başvurarak, etik ilkelerden sapmaksızın, müvekkilleriyle güven ilişkisi içerisinde, insana...
Read More