Yabancı Şirketler ile Türk Şirketlerinin Birleşmesi

Şirket Birleşmelerinde Yöntemler

Şirket Birleşmelerinde Temel İlkeler

Geçerli Şirket Birleşmeleri

Sermaye Şirketleri
Şahıs Şirketleri
Kooperatifler
Sermaye Şirketleriyle Şahıs şirketleriyle Kooperatiflerle
Kooperatiflerle Devrolunan şirket olmaları şartıyla, sermaye şirketleriyle Sermaye şirketleriyle
Devralan şirket olmaları şartıyla, kollektif ve komandit şirketlerle Devrolunan şirket olmaları şartıyla, kooperatiflerle Devralan şirket olmaları şartıyla, şahıs şirketleriyle

BİRLEŞEBİLİRLER

Şirket Birleşmelerinde Aşamalar

Birleşme Sözleşmesinde Bulunması Zorunlu Hususlar (TTK-Md.146)

 • Birleşmeye katılan şirketlerin ticaret unvanları, hukuki türleri, merkezleri; yeni kuruluş yolu ile birleşme hâlinde, yeni şirketin türü, ticaret unvanı ve merkezi,
 • Şirket paylarının değişim oranı, öngörülmüşse denkleştirme tutarı; devrolunan şirket ortaklarının, devralan şirketteki paylarına ve haklarına ilişkin açıklamalar,
 • Devralan şirketin, imtiyazlı ve oydan yoksun payların sahipleriyle intifa senedi sahiplerine tanıdığı haklar,
 • Şirket paylarının değiştirilmesinin şekli,
 • Birleşmeyle iktisap edilen payların, devralan veya yeni kurulan şirketin bilanço kârına hak kazandığı tarih ve bu isteme ilişkin bütün özellikler,
 • Gereğinde ayrılma akçesi,
 • Devrolunan şirketin işlem ve eylemlerinin devralan şirketin hesabına yapılmış sayılacağı tarih,
 • Yönetim organlarına ve yönetici ortaklara tanınan özel yararlar,
 • Gereğinde sınırsız sorumlu ortakların isimlerini
 • Birleşmenin amacı ve sonuçları,
 • Birleşme sözleşmesi,
 • Şirket paylarının değişim oranı ve öngörülmüşse denkleştirme akçesi; devrolunan şirketlerin ortaklarına devralan şirket nezdinde tanınan ortaklık hakları,
 • Gereğinde ayrılma akçesinin tutarı ve şirket pay ve ortaklık hakları yerine ayrılma akçesi verilmesinin sebepleri,
 • Değişim oranının belirlenmesi yönünden payların değerlemesine ilişkin özellikler,
 • Gereğinde devralan şirket tarafından yapılacak artırımın miktarı,
 • Öngörülmüşse, devrolunan şirketin ortaklarına, birleşme dolayısıyla yüklenecek olan, ek ödeme ve diğer kişisel edim yükümlülükleri ile kişisel sorumluluklar hakkında bilgi,
 • Değişik türdeki şirketlerin birleşmelerinde, yeni tür dolayısıyla ortaklara düşen yükümlülükler,
 • Birleşmenin, birleşmeye katılan şirketlerin işçileri üzerindeki etkileri ile mümkünse bir sosyal planın içeriği,
 • Birleşmenin, birleşmeye katılan şirketlerin alacaklıları üzerindeki etkileri,
 • Gerekiyorsa, ilgili makamlardan alınan onaylar, hukuki ve ekonomik yönden açıklanır ve gerekçeleri belirtilir

Hukuki uyuşmazlıklarınıza güvenilir etkili ve en kısa zamanda ulaşılabilecek çözümler sunuyoruz.

Hukuki uyuşmazlıklarınıza güvenilir etkili ve en kısa zamanda ulaşılabilecek çözümler sunuyoruz.