İnşaat Hukuku

Torun Hukuk Bürosu, hukuki uyuşmazlıkların çözümünde; başlangıçta alternatif çözüm yöntemlerine de başvurarak, etik ilkelerden sapmaksızın, müvekkilleriyle güven ilişkisi içerisinde, uyuşmazlıkları kısa sürede ve etkin şekilde sonuçlandırabilmek amacıyla avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermektedir.

  • İnşaat Hukuku Hizmetleri:
  • Gayrimenkul projeleri hakkında hukuki danışmanlık
  • Kat karşılığı inşaat sözleşmesinin düzenlenmesi
  • İpotek sözleşmesinin düzenlenmesi
  • Kat irtifakı sözleşmesinin düzenlenmesi
  • İnşaat ruhsatının ve iskan izninin alınması ve bu izinlerin sağlanmasına yönelik ilgili resmi makamlara başvuruların yapılması

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir