Yazı

Yeni Kanun Teklifinin Kabul Edilmesi Halinde Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu, Uzman Erbaş Kanunu İle Sözleşmeli Er Ve Erbaş Kanunu’nda Yapılacak Önemli Değişiklikler

Türkiye Büyük Millet Meclisine 31.03.2023 tarihinde     2/5023 esas sayılı “Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi“ sunulmuş olup bu kanun teklifi kabul edildiği takdirde yürürlüğe girecek önemli düzenlemeler şu şekildedir;

Yazı

Mahkemeye  Gitmeden  Hukuki Uyuşmazlıkların Çözümüne Olanak Sağlayan ve Doğrudan Mahkeme Kararı Gibi İcrası Mümkün Olan İlam Niteliğindeki Belgeler

Mahkemeler tarafından  yargılama işlemi sonucunda karar verilmemesine  rağmen  mahkeme kararı niteliğinde olan ve aynı hüküm ve sonuçları doğuran , tıpkı mahkeme kararıymış gibi  icraya konulabilen ilam niteliğinde  bazı belgeler vardır.  Bu belgelerin neler olduğu İcra ve İflas Kanunu 38. Maddesi ile diğer bazı özel yasalarda belirlenmiştir. Bu belgelerin elde mevcut olması durumunda   mahkemelere başvurmaya uzun...

Yazı

YABANCILARIN TÜRK VATANDAŞLIĞINI İSTİSNAİ OLARAK KAZANMASI

Yabancıların İstisnai Olarak Türk Vatandaşlığını Kazanabilmesinin Şartları   1.              “Türk vatandaşlığını istisnai olarak kazanmak için hangi şartları taşımalıyım, Türk vatandaşlığı için başvuru yaparken istenilen belgeler nelerdir, başvuru usulü nasıldır?”   soruları sıkça sorulan sorulardır. Yazımızda bu soruların cevaplanmasını amaçlanmıştır. Fakat önemle belirtmekte fayda var ki, oldukça teknik ve meşakkatli olan bu süreçte alanında uzman kişilerden yardım alınmasında...

Yazı

Yabancı Ülke Mahkemelerince Verilen Kararların Tanınması

Davayı esastan çözerek taraflar arasındaki uyuşmazlığı sona erdiren mahkeme kararlarına hüküm denir. Olağan kanun yollarından geçerek kesinleşen bir hükmün kesin hüküm kuvveti kazanma ve icra kabiliyeti kazanma olmak üzere ikisonucu vardır. Kesin hüküm teşkil eden mahkeme kararları istisnalar dışında icra kabiliyeti de taşırlar

Yazı

Foreigner’s Citizenship Acquiring by Property Acquisition

Foreigner’s Citizenship Acquiring by Property Acquisition 1.Introduction In this article, titles which they are Citizenship and Foreigner’s Citizenship Issue, General Acquisition of Citizenship, Exceptional Acquisition of Citizenship and Acquiring Property in Turkey for Foreigners examined under foreigners and their families rights and liabilities. 2.Citizenship and Foreigner’s Citizenship Issue In accordance with Law no. 5901 on...

Yazı

Yabancıların Gayrimenkul Edinme Yoluyla Vatandaşlık Kazanması

Yabancıların Gayrimenkul Edinme Yoluyla Vatandaşlık Kazanması Genel olarakBu çalışmada “Yabancıların Gayrimenkul Edinme Yoluyla Vatandaşlık Kazanması” meselesi; Vatandaşlık ve Yabancıların Türk Vatandaşlığı’nı Kazanma Halleri, Türk Vatandaşlığının Genel Olarak Kazanılması, Türk Vatandaşlığının İstisnai Olarak Kazanılması ve Yabancıların Türkiye’de Gayrimenkul Edinmesi başlıkları altında incelenmiştir. Vatandaşlık ve Yabancıların Türk Vatandaşlığı’nı Kazanma Halleri5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu ve uyarınca vatandaşlık...