ANAYASA MAHKEMESİ, BAŞVURUCUYA EŞİ VE ÇOCUKLARI İLE HAFTA SONU TELEFONLA GÖRÜŞME HAKKI VERİLMEMESİNİN AİLE HAYATINA SAYGI HAKKINI İHLAL ETTİĞİNE KARAR VERDİ.

Anayasa Mahkemesi, R.T. başvurusunda başvurucunun hafta sonu eşi ve çocukları ile görüşme talebinin gerekçesiz olarak reddedilmesini aile hayatına saygı ilkesinin...
Read More

ANAYASA MAHKEMESİ, BAŞVURUCU MAHPUSUN ÇOCUĞUNA EN ÜST SINIRDAN UYGULANAN ZİYARET YASAĞININ AİLE HAYATINA SAYGI HAKKINI İHLAL ETTİĞİNE KARAR VERDİ.

Anayasa Mahkemesi, Erdal Şahin Başvurusunda, başvurucuyla açık görüş yapmak için Kuruma gelen çocuğu A.Ş.nin üzerinde dijital bellek bulunması sebebiyle getirilen...
Read More

İSTİSNAİ YOLLA TÜRK VATANDAŞLIĞINI KAZANMA USULLERİ VE BAŞVURU SIRASINDA İSTENEN BELGELER

Hukukumuzda çeşitli Türk Vatandaşlığı kazanma yolları mevcuttur ve bu yollar Türk Vatandaşlık Kanunu’nda düzenleme altına alınmıştır. Türk vatandaşlığı doğumla kazanılabileceği...
Read More

Aile Konutu Nedir ?  Eşlerin Aile Konutu Üzerindeki Hakları Ve Açabileceği Davalar Nelerdir ?

Aile konutu eşlerin ortak yaşantılarının en önemli malvarlığı değerlerinden biridir. Kişilerin konut ile olan bağlılıkları tüm hukuk sistemlerinde yasal anlamda...
Read More

Eşlerden Birinin Ölümü Sonrası Miras ve Mal Rejiminin Tasfiyesi Nasıl Olmalıdır ?

Eşlerden birisi öldüğünde hayatta kalan eş bir taraftan ölen eşinin mirasçısı olurken, bir taraftan da evlilik birliği esnasında hayatta olan...
Read More

EXEPTIONAL ACQUISITION OF TURKISH CITIZENSHIP BY FOREIGNERS

Exceptional Acquisition Of Turkish Citizenship By Foreigners Frequently asked questions are; What conditions should I meet to acquire Turkish citizenship...
Read More

Boşanma Davalarına İlişkin Mahkeme Kararlarının Tanıma ve Tenfizi

BOŞANMA DAVALARINA İLİŞKİN MAHKEME KARARLARININ TANIMA VE TENFİZİ 2018 verilerine göre evlenmelere bakıldığında; yabancı kadınla evlenme oranı %4,1’dir( 22 bin...
Read More

Eşlerden Birinin Tasarruf Yetkisinin Sınırlandırılması

EŞLERDEN BİRİNİN TASARRUF YETKİSİNİN SINIRLANDIRILMASI Türk Medeni kanunu evlilik birliğinin korunması amacıyla, ailenin ekonomik varlığının korunması veya evlilik birliğinden doğan...
Read More

Evlilik Sürecinde Uygulanan Mal Rejimi ile Boşanma, Ölüm vb. Nedenlerle Mal Rejiminin Tasfiyesi Sonrasında Eşlere Düşecek Paylar

EVLİLİK SÜRECİNDE UYGULANAN MAL REJİMİ İLE BOŞANMA ÖLÜM VB.NEDENLERLE MAL REJİMİNİN TASFİYESİ SONRASINDA EŞLERE DÜŞECEK PAYLAR Mal Rejimleri – Edinilmiş...
Read More

Türk Hukukunda Boşanma ve Sebepleri

TÜRK HUKUKUNDA BOŞANMA VE SEBEPLERİ Boşanma davası eşlerden birinin, evlilik birliğini sonlandırmak amacıyla diğer eşe karşıaçtığı davayı ifade eder. Günümüzde...
Read More

Velayetin Düzenlenmesi

VELAYETİN DÜZENLENMESİ Türk hukukunda kural olarak ortak velayet kabul edilmiş yani eşler 18 yaşından küçük çocuklarının haklarını ve üstün menfaatini,...
Read More

Yasal Mal Rejimi ve Tasfiyesi

YASAL MAL REJİMİ VE TASFİYESİ A.YASAL MAL REJİMİ 01/01/2002’den Önceki Durum 17.02.1926’da kabul edilen ve 01.01.2002’ye kadar yürürlükte kabul edilen...
Read More

Ziynet Alacağı Davası

ZİYNET ALACAĞI DAVASI A.KAVRAM Ziynet alacağı davasının amacı düğünde takılan ziynet eşyalarının kime ait olacağının tespiti ve kendisine ait olmayan...
Read More