Aile Konutu Nedir ?  Eşlerin Aile Konutu Üzerindeki Hakları Ve Açabileceği Davalar Nelerdir ?

Aile konutu eşlerin ortak yaşantılarının en önemli malvarlığı değerlerinden biridir. Kişilerin konut ile olan bağlılıkları tüm hukuk sistemlerinde yasal anlamda...
Read More

Eşlerden Birinin Ölümü Sonrası Miras ve Mal Rejiminin Tasfiyesi Nasıl Olmalıdır ?

Eşlerden birisi öldüğünde hayatta kalan eş bir taraftan ölen eşinin mirasçısı olurken, bir taraftan da evlilik birliği esnasında hayatta olan...
Read More

Boşanma Davalarına İlişkin Mahkeme Kararlarının Tanıma ve Tenfizi

BOŞANMA DAVALARINA İLİŞKİN MAHKEME KARARLARININ TANIMA VE TENFİZİ 2018 verilerine göre evlenmelere bakıldığında; yabancı kadınla evlenme oranı %4,1’dir( 22 bin...
Read More

Eşlerden Birinin Tasarruf Yetkisinin Sınırlandırılması

EŞLERDEN BİRİNİN TASARRUF YETKİSİNİN SINIRLANDIRILMASI Türk Medeni kanunu evlilik birliğinin korunması amacıyla, ailenin ekonomik varlığının korunması veya evlilik birliğinden doğan...
Read More

Evlilik Sürecinde Uygulanan Mal Rejimi ile Boşanma, Ölüm vb. Nedenlerle Mal Rejiminin Tasfiyesi Sonrasında Eşlere Düşecek Paylar

EVLİLİK SÜRECİNDE UYGULANAN MAL REJİMİ İLE BOŞANMA ÖLÜM VB.NEDENLERLE MAL REJİMİNİN TASFİYESİ SONRASINDA EŞLERE DÜŞECEK PAYLAR Mal Rejimleri – Edinilmiş...
Read More

Türk Hukukunda Boşanma ve Sebepleri

TÜRK HUKUKUNDA BOŞANMA VE SEBEPLERİ Boşanma davası eşlerden birinin, evlilik birliğini sonlandırmak amacıyla diğer eşe karşıaçtığı davayı ifade eder. Günümüzde...
Read More

Velayetin Düzenlenmesi

VELAYETİN DÜZENLENMESİ Türk hukukunda kural olarak ortak velayet kabul edilmiş yani eşler 18 yaşından küçük çocuklarının haklarını ve üstün menfaatini,...
Read More

Yasal Mal Rejimi ve Tasfiyesi

YASAL MAL REJİMİ VE TASFİYESİ A.YASAL MAL REJİMİ 01/01/2002’den Önceki Durum 17.02.1926’da kabul edilen ve 01.01.2002’ye kadar yürürlükte kabul edilen...
Read More

Ziynet Alacağı Davası

ZİYNET ALACAĞI DAVASI A.KAVRAM Ziynet alacağı davasının amacı düğünde takılan ziynet eşyalarının kime ait olacağının tespiti ve kendisine ait olmayan...
Read More