Hükmün Açıklanmasının Geri  Bırakılması Düzenlemesinin Anayasa Mahkemesince İptalinin Sonuçları

Anayasa  Mahkemesi   01.06.2023  tarihinde 2022/120E ve  2023/107K sayılı Kararı ile Ceza Muhakemesi Kanunu 231/5 (5)  (6), (7), (8), (9), (10),...
Read More

Ceza Muhakemesi Hukukunda Özel Yargılama Usulleri

Ceza Usul Hukukumuzda genel hükümlere göre yargılamanın dışında  yargılamayı hızlandırmak için  iki ayrı özel yargılama usulü ihdas edilmiştir. Bunlar  “Seri...
Read More

Ceza Muhakemesinde Alternatif Çözüm Yöntemleri (Uzlaştırma, Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi Ve Ön Ödeme)

Özel hukukumuzda mahkemelere taraflarca getirilen uyuşmazlıkların uzun  sürede çözülmesi  uyuşmazlıkların kısa sürede  çözülmesine olanak sağlayan  tahkim ve arabuluculuk gibi  alternatif...
Read More

Deprem Sonrası Yıkılan Binalarda Cezai Sorumluluk

Deprem Sonrası Yıkılan Binalarda Cezai Sorumluluk
Read More

Dezenfarmasyon, Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma Veya Son Günlerde Sansür Yasası Olarak İfade Edilen Yasa Teklifi

DEZENFARMASYON/SANSÜR YASASI KAMU OYUNDA SONGÜNLERDE DEZENFERMASYON VEYA SANSÜR YASASI OLARAK İFADE EDİLEN  KANUN TEKLİFİ İLE TÜRK CEZA KANUNU 2’İNCİ KİTAP  KAMU BARIŞINA...
Read More

Ceza Muhakemesi Kanunu Olağanüstü Kanun Yolları

CMK OLAĞANÜSTÜ KANUN YOLLARI A.GENEL AÇIKLAMALAR 5271 Sayılı Ceza Muhakemeleri Kanunu’nda kanun yolları olağan ve olağanüstü kanun yolları olmak üzere...
Read More

Bilgisayarlarda, bilgisayar programlarında ve kütüklerinde arama, kopyalama ve el koyma

Bilgisayarlarda, bilgisayar programlarında ve kütüklerinde arama, kopyalama ve el koyma 1)Genel Olarak Bu çalışmada CMK bağlamında düzenlenmiş koruma tedbirlerinden olan...
Read More

Resmi Evrakta Sahtecilik Suçunun Oluşmadığına Dair Karar

TAKİP ETTİĞİMİZ DAVALARA İLİŞKİN KARARLARDAN ÖRNEKLER RESMİ EVRAKTA SAHTECİLİK SUÇUNUN OLUŞMADIĞINA DAİR KARAR KARARI VEREN MAHKEME : K.K.K.lığı Dağ, Komando...
Read More

Firar Suçlarında Dava Zamanaşımı

FİRAR SUÇLARINDA DAVA ZAMANAŞIMI’NA İLİŞKİN ASKERİ YARGITAY DAİRELER KURULU’NUN 18.10.2012/ 90-110 SAYILI KARARI (ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN 765 SAYILI ESKİ TCK ZMANINDA...
Read More

Masumiyet Karinesinin İhlali / AYM Kararı

Masumiyet-Karinesinin-Ihlaliİndir
Read More

Sosyal Bir Vakıa Olarak Mobbing

SOSYAL BİR VAKIA OLARAK MOBBİNG Mobbing kelimesi, iş yaşamında maddi manevi çok büyük zarara yol açan duygusal taciz, iş yeri...
Read More

Bilgisayarlarda, bilgisayar programlarında ve kütüklerinde arama, kopyalama ve el koyma

Bilgisayarlarda, bilgisayar programlarında ve kütüklerinde arama, kopyalamave el koyma1) Genel OlarakBu çalışmada CMK bağlamında düzenlenmiş koruma tedbirlerinden olan “Bilgisayarlarda,bilgisayar programlarında...
Read More

Hukuka Uygunluk ve Vakıa Denetimi Açısından İstinaf ve Temyiz Kanun Yolu

HUKUKA UYGUNLUK VE VAKIA DENETİMİ AÇISINDAN İSTİNAF VE TEMYİZ KANUNYOLUA)İSTİNAF KANUN YOLU CMK m.272 ve devamında düzenlenen istinaf kanun yolu,...
Read More

Sahtecilik Suçları

SAHTECİLİK SUÇLARI Sahtecilik suçları ile kastedilen; gerçeğin herhangi bir biçimde değiştirilmesi,gerçeğe aykırı yazı, söz veya eylemin doğru diye ileri sürülmesi...
Read More

Seri Muhakeme Usulü

SERİ MUHAKEME USULÜ 7188 Sayılı Kanun ile 23.10.2019 döneminde getirilen düzenleme ile CezaMuhakemesi Kanununda “Seri Yargılama Usulü” kabul edilmiştir. Seri...
Read More

KYOK veya Beraat Kararı Verilmesi Halinde Tazminata Hak Kazanma

KYOK veya Beraat Kararı Verilmesi Halinde Tazminata Hak Kazanma KİŞİLERİN KANUNA UYGUN OLARAK YAKALANDIKTAN VEYA TUTUKLANDIKTAN SONRA HAKLARINDA KOVUŞTURMAYA YER...
Read More