2011 tarihinde merkez üssü Kasımoğlu Köyü civarı olan değeri değişik kuruluşlara göre 7,1 ile 7,3 arasında değişen depremin meydana gelmesi üzerine … apartmanın yıkılması ve çökmesi sonucu ölenler olmuştur. Yapılan ölü muayene ve otopsi işlemleri sonucu ölenlerin depreme bağlı hayatlarını kaybettikleri tespit edilmiştir.

Yargıtay konuyla ilgili yapılan ceza yargılamasında yıkılan binaya ait 22.12.2000 tarihli yapı ruhsatını düzenleyen Belediye fen işleri memuru ve ruhsatı kontrol eden Belediye fen işleri müdür vekili hakkında görevin gereklerini yapmakta ihmal göstermesi nedeniyle sanıkların eyleminin görevi kötüye kullanma suçunu oluşturduğu ancak sanıklar hakkında açılan davanın, suç tarihinden karar tarihine kadar süre içinde zamanaşımının dolduğu (8 yıl) gerekçesiyle görevi kötüye kullanma suçunun zamanaşımına uğradığı ve düşme kararı verilmesinde isabetsizlik bulunmadığı değerlendirilmiştir.

Geçtiğimiz günlerde de basında çıkan haberlerde Yargıtay’ın bu kararına ilişkin olarak yapı ruhsatını düzenleyen ve ruhsatı kontrol eden görevliler hakkında görevi kötüye kullanma suçlarıyla ilgili davanın zamanaşımına uğradığı ve mahkemenin düşme kararınını onadığı belirtilmiştir. Ancak Yargıtay ilgili kararının devamında yapı ruhsatını düzenleyen ve ruhsatı kontrol eden sanıkların meydana gelen ölümler bakımından eylemlerinin bilinçli taksirle öldürme suçunu oluşturacağı kanaatine varmıştır.

Sonuç: Yargıtay 12. Ceza Dairesi 2020/4551E. 2022/4600K. sayılı kararı ile yapı ruhsatını düzenleyen ve kontrol eden belediye görevlilerinin görevinin gereklerini yapmakta ihmal göstermesi nedeniyle sanıkların eyleminin görevi kötüye kullanma suçunu oluşturduğunu ve anılan suçun zamanaşımına uğradığı değerlendirmiş ancak meydana gelen ölümler bakımından sanıkların eylemlerinin bilinçli taksirle öldürme suçunu oluşturacağı kanaatine varmıştır.

 

Av.Yalçın TORUN
Av.Meryem KILIÇ
Av.Semih Ali GÜLER

Tel:0312 432 56 78 – 0505 621 99 92

 

 

 

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir