Yazı

Türkiye İle Irak Arasındaki Tahkim Davası Ve Uluslararası Doğrudan Yatırım Tahkimi

Geçtiğimiz günlerde Mart ayının sonunda ulusal basında çıkan haberlerde “Irak’ın Türkiye'ye karşı tahkim davasını kazanmasının ardından Türkiye'nin Irak'a yaklaşık 1,5 milyar dolar ödeyeceği”  ifade edilmiştir. Haberler  üzerine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından yapılan açıklamada  özetle “Türkiye ile Irak arasında Uluslararası Ticaret Odası Tahkim Merkezi (ICC) nezdinde görülen tahkim davasının aslında, Irak Merkezi Hükümeti ile yine Irak’ın anayasal bir birimi olan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi arasında yıllardır süregelen petrol yönetim hakkı uyuşmazlığının bir yansıması olduğu belirtildikten sonra,  ICC  hakem heyetinin , Irak’ın beş talebinden dördünü reddettiğini, Türkiye’nin de taleplerinin çoğunluğunun kabul edildiğini, Irak’ın da  Türkiye'ye tazminat ödemesine hükmedildiğini”  açıklamıştır.