Rekabet Hukuku

Torun Hukuk Bürosu, hukuki uyuşmazlıkların çözümünde; başlangıçta alternatif çözüm yöntemlerine de başvurarak, etik ilkelerden sapmaksızın, müvekkilleriyle güven ilişkisi içerisinde, rekabet hukuku uyuşmazlıklarını kısa sürede ve etkin şekilde sonuçlandırabilmek amacıyla yerli- yabancı şirketlere ve hukuk bürolarına hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir.

  • Rekabet Hukuku Hizmetleri:
  • Şirketlerin işlem ve eylemlerin rekabet hukuku düzenlemelerine uygunluğunun değerlendirilmesi
  • Menfi tespit ve muafiyet başvurularının yapılması
  • Şirketler arasında yatay ve dikey anlaşmaların değerlendirilmesi
  • Şirket birleşme ve devralmaların uygunluğunun değerlendirilmesi
  • Rekabet Kurulu kararlarına karşı itiraz
  • Haksız rekabet hakkında danışmanlık
  • Anti-damping soruşturmalarına karşı şikayette bulunulması

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir