MAHKEMEYE  GİTMEDEN  HUKUKİ UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜNE OLANAK SAĞLAYAN VE DOĞRUDAN MAHKEME KARARI GİBİ İCRASI MÜMKÜN OLAN İLAM NİTELİĞİNDEKİ BELGELER
Yazı

MAHKEMEYE  GİTMEDEN  HUKUKİ UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜNE OLANAK SAĞLAYAN VE DOĞRUDAN MAHKEME KARARI GİBİ İCRASI MÜMKÜN OLAN İLAM NİTELİĞİNDEKİ BELGELER

Mahkemeler tarafından  yargılama işlemi sonucunda karar verilmemesine  rağmen  mahkeme kararı niteliğinde olan ve aynı hüküm ve sonuçları doğuran , tıpkı mahkeme kararıymış gibi  icraya konulabilen ilam niteliğinde  bazı belgeler vardır.  Bu belgelerin neler olduğu İcra ve İflas Kanunu 38. Maddesi ile diğer bazı özel yasalarda belirlenmiştir. Bu belgelerin elde mevcut olması durumunda   mahkemelere başvurmaya uzun...

Yazı

Teminat Mektuplarında Uygulanacak Hukuk

Karşılaştırmalı hukukta ve Türk hukukunda hukukçunun ilgisini her geçen gün daha fazla çeken ve önemi giderek artan teminat mektupları konusundaki çalışmamız üç bölümden oluşmaktadır. Çalışmamızın ilk bölümde kısaca banka teminat mektubunun tanımı, unsurları tarafları ve teminat mektubu ile oluşturulan hukuki ilişkinin niteliği ve bu kapsamda garanti sözleşmesi üzerinde durulacaktır. Çalışmamızın ikinci bölümünde ise kısaca yabancı...

Yazı

Bayilik Sözleşmesi

BAYİLİK SÖZLEŞMESİ Bayilik sözleşmeleri Türk Hukukunda kanunlarda doğrudan düzenleme altına alınan sözleşme tiplerinden olmayan sözleşmelerdir. Bayilik sözleşmeleri hukukumuzda hakim olan sözleşme serbestisi ilkesi doğrultusunda yaratılmış birsözleşme türüdür. Bu sözleşme Sui Generis (kendine özgü) yapıda sözleşmelerden olduğundan öncelikle iyi niyet kurallarına göre yorumlanacak ve tamamlanacaktır. Doğrudan kanunda düzenlenen sözleşme tiplerinden olmadığından bu sözleşmelere Borçlar Kanunu’nun genel...

Yazı

Kefalet Sözleşmesinin Sona Erme Halleri

Kişisel teminat bakımından karşımıza çıkan en önemli sözleşme türlerinden birisi hiç şüphesiz kefalet sözleşmeleridir. Kefalet sözleşmesiyle kefil, borçlunun borcunu yerine getirmemesi durumunda alacaklıya karşı sorumluluğu kişisel olarak yüklenmeyi taahhüt etmektedir. Kefalet sözleşmelerinde, teminat altına alınan borç ve temin yükümlülüğü arasında daha sıkı bir ilişki vardır ve kefaletin geçerliliği, kapsamı ve koşulları asıl borç ile doğrudan...