Yazı

Anayasa Mahkemesinin TSK’da İntranet Üzerinden Gönderilen Mesajların Denetiminin Özel Hayatın Gizliliği ve Haberleşme Hürriyetinin İhlali Anlamına Gelmeyeceğine İlişkin Kararı

Anayasa Mahkemesinin TSK’da İntranet üzerinden gönderilen mesajlarındenetiminin özel hayatın gizliliği ve haberleşme hürriyetinin ihlali anlamınagelmeyeceğine ilişkin kararının özeti aşağıdadır. (2013/7666 başvuru numaralı ve10/12/2015 tarihli BP Kararı)Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi B. P. Başvurusunda (BaşvuruNumarası: 2013/7666) 10/12/2015 tarihinde verdiği kararında : Hava KuvvetleriKomutanlığında sözleşmeli subay olarak görev yapan B.P’nin sözleşmesinin intranetortamında göndermiş olduğu mesajlar nedeniyle (e-posta içeriklerinde...

Yazı

Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru

Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Anayasa da güvence altına alınmış temel hak ve özgürlüklerden Avrupa İnsanHakları Sözleşmesi kapsamında bulunanlardan birinin kamu gücü tarafından ihlaledilmesi durumunda Anayasa Mahkemesine yapılacak başvuruya/hak aramaçaresine bireysel başvuru denmektedir. Olağanüstü bir kanun yoludur. Bireyselbaşvuru Anayasamızın 148 ve 149’uncu maddeleri ile 6216 sayılı AnayasaMahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un 45-51’incimaddelerinde düzenlenmiştir. Hak...

Yazı

Doğal Haklar

Doğal Haklar 1948 Evrensel İnsan Hakları Bildirgesi bütün insanları vazgeçilemezhaklarından ve insan onurundan bahsetmektedir. Böyle bir ifade şekli çağdaş felsefemetinleri kapsamında çok zaman saçma ve anlamsız bulunmaktadır. Bu ifade şeklipropaganda olarak da görülmektedir. Bazı düşünürler bu ifade şeklini politik biryaklaşım olarak ta görmektedir. Bu bakış açısına göre İnsan Haklarını dile aitStatükoism olarak adlandırmaktadır. Yani ne...

Yazı

İnsan Hakları Arasında Bir Hiyerarşi Var mıdır?

İnsan Hakları Arasında Bir Hiyerarşi Var mıdır? İnsanların insan hakları ile ilgili olarak toplum içerisinde yaşadıkları tecrübeler,hangi hakların daha yaygın olduğunu veya hakların bir diğerine göre önemini ortayakoyar. Toplum içerisinde insan haklarına ilişkin tecrübelerde gruplar arasında farklılıkgösterir. Bu kapsamda örneğin siyahlar beyazlara nazaran, kadınlar erkeklerenazaran daha az avantajlıdır. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, kimsenin vazgeçemeyeceği 25...

Yazı

İnsan Hakları Nelerdir? Altı Farklı Tarihi Yaklaşım

İnsan Hakları Nelerdir? Altı Farklı Tarihi Yaklaşım İnsan Haklarının orijini ve insan haklarının ne zaman ortaya çıktığı sorusupolitik bir sorudur. Verilecek cevapta bakış açısına göre değişecektir. Dini insanhaklarının kaynağı olarak görenler olduğu gibi buna karşı olanlarda vardır.Laik bakışaçısı ise bunun karşısında bir tavır sergilemektedir. İnsan haklarının aydınlanma mirasıdır. Hindistan’ın Çin’in ve MüslümanDünyasının insan haklarına katkısı...

Yazı

İnsan Haklarının Temellendirilmesi, Hedef Kitle, Etki Alanı,İnsan hakları kim için temellendirilecektir?

İnsan hakları kim için temellendirilecektir? İnsan Haklarının Temellendirilmesi, Hedef Kitle, Etki Alanı, İnsan hakları kim için temellendirilecektir? İnsan haklarının temellendirilmesi her zaman felsefenin konusu olmuştur.İnsanhakları neden devletler veya bireyler tarafından insan hakkı olarak kabul edilecektir.Jack Donely ‘e göre insan onuru ve insanlık bunu gerektirmektedir.Bir insan hakkıihlali gerçekleştiğinde insan onuru ve insanlık inkar edilmiş olmaktadır. İnsanhaklarını...

  • 1
  • 2