Kira Uyarlama Davası ve Arabuluculuk

Uyarlama davası sözleşme kurulduktan sonra ortaya çıkan,  borçludan kaynaklanmayan,  olağan ve hesaba katılabilir nitelikte olmayan,  önceden tahmin edilemeyen ve öngörülemeyen...
Read More

Arabuluculuk Sistemi Kat Malikleri/Kiracı veya Site Sakinleri Arasındaki Uyuşmazlıkların Çözümünde Etkili Olabilecek mi?

Ülkemizde şehir ve ilçe merkezlerinde yaşayanların oranı TUİK verilerine göre 2022 yılı için % 93.4 tür.  Şehir  ve ilçe merkezlerinde...
Read More

Kira Bedelini Ödemeyen Kiracı İhtar Çekildikten Sonra Ödeme Yaparsa Yine De Tahliye Edilebilir Mi ?

Konut ve çatılı işyeri kiralarında kiracı, kira bedelini ödemediği için kendisine yazılı olarak iki haklı ihtarda bulunulmasına sebep olursa; kiraya...
Read More

7. Yargı Paketi ile Arabuluculuk Kapsamı Genişletilmiştir.

7.yargı paketi ile arabuluculuk kapsamı genişletilmiştir.
Read More

Kat Mülkiyeti Kanunu ve Uygulaması

Kat Mülkiyeti Kanunu ve Uygulaması 1.Giriş Aşağıda 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununda geçen temel kavramlara ilişkin tanımlar,kat mülkiyetinin kurulması, kat...
Read More