Kat Mülkiyeti Hukuku

Torun Hukuk Bürosu, hukuki uyuşmazlıkların çözümünde; başlangıçta alternatif çözüm yöntemlerine de başvurarak, etik ilkelerden sapmaksızın, müvekkilleriyle güven ilişkisi içerisinde, kat malikleri ve yönetim arasındaki uyuşmazlıklarını kısa sürede ve etkin şekilde sonuçlandırabilmek amacıyla avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermektedir.

 • Kat Mülkiyeti Hukuku Hizmetleri:
 • Kat maliklerinin almış olduğu kararlar hakkında iptal davası
 • Kira sözleşmelerinin düzenlenmesi
 • Kira bedelinin uyarlanması davası
 • Kiracılar ve kat malikleri arasındaki uyuşmazlıklar
 • Kat mülkiyeti ve irtifakı tesisi
 • İmardan doğan uyuşmazlıklar hakkında danışmanlık
 • Tazminat ve zilyetlik davaları
 • Kat maliklerine ortak giderlerin ödenmemesi sebebiyle icra takibi başlatılması
 • Site ve bina yönetimleri için yönetim planının hazırlanması
 • Site giderleri ve aidatın tahsili hususunda danışmanlık hizmeti

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir